'Realiseer je dat het tijdsbeslag van een toezichthoudende rol sterk kan fluctueren'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Sigrid Baas, co-founder en managing director JustGiving, 43 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid Raad van Toezicht Greenpeace, lid Remuneratiecommissie.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid Bestuur Montessorivereniging Waalsdorp.

=========

Hoe heeft u uw nieuwe toezichtfunctie verkregen?

Ik ben benaderd door Nationaal Register.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

De RvT van Greenpeace zocht iemand met een achtergrond in marketing en communicatie en dat mocht vanuit diversiteitsoogpunt iemand zijn die nog relatief jong was qua ervaring in toezichthoudende rollen.

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

De uitdagingen waar Greenpeace voor staat om alle stakeholders te bewegen er alles aan te doen de klimaatdoelstellingen te halen, vind ik erg interessant.

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

Ik had me goed ingelezen ter voorbereiding van de diverse gesprekken met de zittende RvT-leden. Leermoment voor me was: er zijn medio vorig jaar met mij nog twee andere nieuwe RvT-leden geworven en er trad een nieuwe directie aan. Dat is een vrij unieke samenloop van omstandigheden geweest. Ik zou -mocht ik nog een keer voor een vergelijkbare situatie staan- daar wat extra gesprekken aan wijden.

Hoe hebt u zich ingewerkt?

De Engelsen zeggen het mooi: ‘I had to hit the ground running’, dus het was meteen aan de bak. De RvT van Greenpeace bestaat nu uit zes collega’s waarvan nog twee andere nieuwe leden tegelijkertijd met mij aantraden. In datzelfde tijdbestek startte een collegiale duo directie. En ik zat vanaf dag één in de Remuneratiecommissie. Dus dat betekent ‘meteen aanpakken’ en dan gaat het inwerken snel. Daarnaast heb ik de Leergang Board Potentials bij Nationaal Register gevolgd en dat ondersteunde me goed bij het governance aspect.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?

De ‘groene’ uitdagingen van Greenpeace rondom klimaat zijn duidelijk en de rol die de RvT daarbij speelt is om de uitgezette strategie te bewaken. Belangrijke dimensie is dat vrijwel alle goede doelen in Nederland elk jaar enorm hard aan de bak moeten om de fondsenwerving op peil te houden.

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

Ik breng vanuit mijn recente hoofdfunctie ervaring mee in crowdfunding, innovatie en digitalisering. En die kan ik toepassen op beide functies in mijn portefeuille.

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

Mijn portefeuille is Irrgang-proof. Voor mij is overigens belangrijker of ik naar mijn eigen maatstaf voldoende tijd en aandacht kan geven aan de portefeuille, ook als die -zoals in mijn geval- bestaat uit niet-meetellende toezichtfuncties.

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

Gemiddeld genomen 1 à 2 dagen per week.

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

Aan andere beginnend toezichthouders zou ik willen zeggen: 'Realiseer je dat het tijdsbeslag van een toezichthoudende rol sterk kan fluctueren. Daar bedoel ik mee dat als er iets belangrijks aan de hand is, dat je er tijd en energie in kunt steken om een paar extra stappen te zetten.'