Susi Zijderveld en Angelien Kemna naar rvc NIBC

Mutaties

NIBC heeft Susi Zijderveld en Angelien Kemna voorgedragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen van NIBC Holding en NIBC Bank.

Zijderveld wordt voorzitter van de Remuneration & Nominating Committee, terwijl Kemna wordt aangesteld als voorzitter van Risk Policy & Compliance Committee. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar instemming verleend aan de voorgenomen benoemingen. De voor de benoemingen benodigde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal binnenkort worden belegd.

Susi Zijderveld (1969) bekleedt sinds 2016 de functie van lid van de Raad van Bestuur van Nederlandse Spoorwegen (NS). Ze was in 2015/2016 lid van de raad van commissarissen van Propertize. Ook is ze lid van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en bekleedt ze diverse toezichthoudende en adviserende functies. Zijderveld was van 2010 tot 2016 directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en vervulde voordien diverse managementfuncties binnen DNB.

Angelien Kemna (1957) heeft een ruime ervaring in diverse domeinen van de financiële sector, zowel in uitvoerende als niet-uitvoerende functies. Bij APG was zij tot 2017 lid van de Executive Board, eerst als Chief Investment Officer en vervolgens als Chief Finance & Risk Officer. Van 2007 tot 2010 was Kemna Professor Corporate Governance aan de Erasmus Universiteit. Daaraan voorafgaand was zij werkzaam bij ING Investment Management als Chief Investment Officer en uiteindelijk als Chief Executive Officer. Angelien Kemna heeft diverse toezichthoudende en adviserende functies vervuld en momenteel is zij lid van de Raad van Commissarissen van AXA Group en van Railpen Investment Board, de investment manager van het Britse pensioenfonds RPMI.

Wim van den Goorbergh, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NIBC:

“Wij zijn blij dat we twee zulke vooraanstaande vrouwen hebben kunnen aantrekken voor de Raad van Commissarissen van NIBC. Beiden zijn zeer geschikt voor de rol van commissaris in deze moderne tijd vanwege hun uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven en de financiële wereld en hun kennis van de huidige governance en compliance.”

Bron: NIBC.nl

Michael Enthoven commissaris Eneco

Michael Enthoven (1951) is in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Eneco Groep. Enthoven wordt, op verzoek van de aandeelhouders en met instemming van de RvC, voor de duur van de privatisering van Eneco Groep toegevoegd als achtste lid van de RvC. Hij heeft ruime ervaring met privatiseringstrajecten en met publieke stakeholders. Van 2008 tot 2010 was hij overheidscommissaris bij Fortis en ABN AMRO, waarna hij van 2011 tot eind 2017 bestuursvoorzitter was van het staatsagentschap NL Financial Investments.

Enthoven heeft daarnaast een brede ervaring in de financiële wereld. Hij begon zijn loopbaan in 1976 bij de Amerikaanse bank J.P. Morgan, waar hij opklom tot Managing Director en Chief Operating Officer (1997-1998). Na enkele jaren als consultant werd hij in 2002 voorzitter van de raad van bestuur van NIB Capital en later van NIBC Holding. Enthoven heeft ook gewerkt als Officier van Justitie, en als rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

Bron: Eneco

Nooitgedagt per direct voorzitter rvc PostNL

De raad van commissarissen van PostNL heeft Jan Nooitgedagt per direct benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Jacques Wallage is benoemd als vicevoorzitter. Gelet op de resterende termijn van Wallage – die afloopt in 2020 - achten zowel hijzelf als de raad van commissarissen het wenselijk om tijdig in zijn opvolging te voorzien, aldus het persbericht.

Jan Nooitgedagt is sinds april 2018 lid van de raad van commissaris van PostNL. Hij is daarnaast voorzitter van de raad van commissarissen van TMG en lid van de raad van commissarissen van Bank Nederlandse gemeenten en Rabobank. Verder is hij onder meer voorzitter van het bestuur van de VEUO en Stichting Nyenrode, lid van de audit commissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en lid van de adviescommissie financiële rapportage en accountancy van de AFM en van de adviescommissie governance, risico en compliance en de adviescommissie cultuur, ethiek en gedrag van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

gedagt was voorheen lid van de raad van bestuur en CFO van AEGON en bekleedde diverse functies binnen EY, als laatste als managing partner Nederland en België.

Bron: Postnl.nl

Jos Aartsen voorzitter Raad van Toezicht Kentalis

Jos Aartsen is per 1 juli 2018 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Pieter van Geel op, die sinds 2010 voorzitter is en op dezelfde datum terugtreedt vanwege beëindiging van zijn tweede zittingstermijn.

Jos Aartsen is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij studeerde rechten en heeft diverse functies gehad in de gezondheidszorg. Aartsen beschikt over een breed netwerk op nationaal en internationaal niveau. Hij ziet uit naar zijn nieuwe rol bij Kentalis: ‘Ik ken Kentalis als een hoogwaardige expertisecentrum met een sterk accent op onderzoek en ontwikkeling. Vanuit deze toezichtrol hoop ik bij te kunnen dragen aan de verdere versterking hiervan”.

Kentalis is bezig met een verandertraject met als uitkomst een organisatie die nog flexibeler inspeelt op de vragen van haar leerlingen, cliënten en hun ouders, goed verbonden is met haar omgeving en werkt vanuit de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Kentalis ziet in Aartsen de juiste persoon om de ingezette koers verder te vervolgen. "We zijn blij met deze benoeming van Jos Aartsen. Met zijn benoeming krijgt Kentalis een gemotiveerde en ervaren toezichthouder met ruime ervaring", aldus Henk Bakker, voorzitter raad van bestuur.

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.

Bron: Kentalis.nl

Arjen Dorland nieuwe voorzitter raad van toezicht Haaglanden Medisch Centrum

De raad van toezicht (RvT) van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft Arjen Dorland per 1 juli 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht en heeft het voornemen om hem per 1 augustus 2018 te benoemen tot zijn nieuwe voorzitter. Dorland neemt de voorzittershamer over van Wim Deetman.

Dorland studeerde scheikunde aan de Universiteit van Utrecht en haalde zijn MBA aan het Henley Management College in het Verenigd Koninkrijk. Na de start van zijn carrière bij Fokker en bij Exxon Mobil, vervulde hij verschillende managementfuncties bij Shell. Zo bekleedde hij de functie van vice-president en CIO Downstream. In zijn laatste functie bij Shell was hij executive vice-president Technical en Competitive IT.

Sinds 2012 vervult Arjen Dorland ook verschillende toezichthoudende rollen. Op dit moment is hij commissaris bij ABN AMRO, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Essent en member of the board of trustees van het Naturalis Biodiversity Center.

De raad van toezicht is zeer ingenomen met de komst van Dorland. “Met zijn kennis en ervaring zal Arjen Dorland een belangrijke bijdrage leveren aan een solide toekomst van HMC, waar kwalitatief hoogwaardige zorg vanuit het perspectief van de patiënt leidend is. Wij zijn trots dat Dorland voor ons heeft gekozen” aldus Rob van der Plank, waarnemend voorzitter van de raad van toezicht. Arjen Dorland: “Ik kijk uit naar een goede samenwerking op alle niveaus, waarbij we samen aan een mooie toekomst voor HMC zullen werken.”

Bron: Haaglandenmc.nl

Ron Teerlink voorzitter Raad van Toezicht VU

Ron Teerlink is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting VU. Hij volgt Wim Kuijken op, die recent werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het op 7 juni 2018 bestuurlijk gefuseerde VUmc en AMC.

Ron Teerlink is VU-alumnus, hij rondde in 1986 zijn studie Bedrijfseconomie aan de VU af. Sinds 2016 is hij aan de VU verbonden als lid van de Stuurgroep ‘Meer Kleur aan de Top’ en vorig jaar gaf hij een college aan twintig masterstudenten van de VU in het kader van het project ‘The Boardroom’.

De achtergrond van Ron Teerlink is gelegen in bestuurlijke en toezichthoudende functies in de financiële wereld. Hij is op dit moment voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank en voorzitter van de Algemene Ledenraad Rabobank. Vanuit deze en eerdere rollen is hij bedreven in het vak van voorzitter van een toezichthoudend gremium van een grote organisatie met hoogopgeleide professionals zoals de VU. Als modern toezichthouder treedt hij rolvast, coachend en inspirerend op. De VU spreekt hem aan, onder andere vanwege de verbinding met de maatschappij; de VU onderscheidt zich doordat ‘alle vakken er groter zijn dan het vak zelf’.

Het team van de Raad van Toezicht heeft vertrouwen in Ron Teerlink als voorzitter. Met zijn energieke, ambitieuze en inspirerende persoonlijkheid, snelheid van geest en interesse in de ander, is hij bij uitstek geschikt om de VU verder te brengen. De Raad van Toezicht is daarnaast verheugd dat hij beschikt over een gezonde dosis humor en reflectie op het eigen handelen. Herman Dijkhuizen, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Ron Teerlink en de VU passen bij elkaar. Hij spreekt en denkt inclusief: niet ‘ik’, maar ‘wij’; hij stelt zich open en aanspreekbaar op; en wil als voorzitter dienstbaar zijn aan de VU.’

Ron Teerlink is per 1 juli 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van stichting VU. De komende drie maanden zal hij als lid van de Raad van Toezicht een inwerkprogramma doorlopen om verder ervaring op de doen met de uiteenlopende facetten van de academische wereld binnen de VU, waarna hij op 1 oktober 2018 het voorzitterschap op zich zal nemen. Tot die tijd neemt Herman Dijkhuizen het voorzitterschap waar.

De benoeming werd voorbereid door een selectiecommissie bestaande uit de leden van de Raad van Toezicht, aangevuld met twee adviseurs: de voorzitter van het College van Bestuur en een vertegenwoordiger van de Gezamenlijke Vergadering VU. Op de voorgenomen benoeming is gereageerd door de GV en geadviseerd door de Benoemingscommissie van de Ledenraad van VUvereniging. De benoeming door de Raad van Toezicht is door de Ledenraad goedgekeurd.

Bron: vu.nl