Webcast ‘Commissaris, wat betekent deze coronacrisis voor u?’

Best practices

Met welke vragen en dilemma’s worden commissarissen tijdens de coronacrisis geconfronteerd en hoe kunnen ze daarmee omgaan? In een speciale webcast van PwC biedt Jacobina Brinkman, managing partner Commissarissenontmoetingen, antwoorden en oplossingen voor toezicht in crisistijd.

Toezicht in crisistijd

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben steeds meer invloed op het maatschappelijke leven. Commissarissen hebben zeker in deze crisistijd een grote verantwoordelijkheid richting de organisaties waar ze toezicht houden. Daarbij worden ze vaak met allerlei vragen en dilemma’s geconfronteerd bij de vervulling van hun toezichthoudende rol.

Antwoorden en oplossingen

Jacobina Brinkman, managing partner Commissarissenontmoetingen PwC, vertelt in de webcast meer hierover en biedt commissarissen antwoorden en oplossingen, samen met PwC-partners Edwin van Wijngaarden, Richard Goldstein en Arjan Brouwer.

Impact op relatie met accountant

Een aantal voorbeelden van de vragen die in crisistijd op commissarissen af komen en tijdens de webcast aan bod komen: Wat is in deze crisis uw taak? Hoe weet u welke rol u in moet nemen, kijkend naar de situatie waar de organisatie zich in bevindt? Welke vragen moet u stellen aan de board of bestuurder als het gaat over liquiditeit en verslaggeving? Wat is de impact van deze crisis op het werk van en de relatie met uw accountant? Hoe kunt u in tijden waarin het primaire proces onder druk staat, voldoende aandacht houden voor checks and balances?

Voor het terugkijken van de webcast of de contactgegevens van Jacobina Brinkman: klik hier.