Trendbreuk in aantallen commissariaten

Een paar jaar lang leek de raad van commissarissen bij grotere en middelgrote ondernemingen leeg te lopen. Maar die trend is deels gekeerd, zo blijkt uit langjarig onderzoek door Elite Research, Governance University en hogeschool INHolland.

In de periode 2001-2005 bleek uit onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal commissariaten bij grote en middelgrote bedrijven in Nederland een duidelijke trend in de afname van het aantal commissariaten. In de top-4000 was in die periode sprake van een afname van ruim 750 commissarissen. In de top-25 was de score -27, ofwel 1,1 gemiddeld per raad van commissarissen. De oorzaken werden verondersteld te liggen in de toegenomen complexiteit, voordrachtsrechten, bescheiden compensatie en aansprakelijkheidsrisico’s.

In 2007 en 2008 is vervolgonderzoek uitgevoerd, met als doel longitudinale kennis op te doen ter signalering van trends. In dat onderzoek constateren de onderzoekers allereerst dat er ‘daadwerkelijk afdoend empirisch materiaal is dat de stelling onderschrijft dat de toegenomen complexiteit van het werk van de commissaris een oorzaak is van de afname van het aantal commissariaten in de periode 2001-2005’. Uit het vervolgonderzoek blijkt echter ook dat de dalende trend deels is gekeerd. Met name bij de grote bedrijven.Bij de top 4000-bedrijven is in zijn totaliteit nog steeds een voortzetting van het patroon. Het totaal aantal commissarissen nam in de periode 2005-2007 verder af. Van de 5500 commissariaten in 2001 waren er in 2007 nog een kleine 4200 over. Een afname van 13 procent. Zoomen we verder in, dan zijn er echter stevige nuances waarneembaar. In de top-500, top-100 en top-25 categorieën is de daling van het aantal commissariaten sinds 2005 geheel omgebogen in juist een sterke stijging.

In de top 100 steeg het aantal functies met 25 %, in de top 50 met 11 % en in de top 25 met maar liefst 36 %. De vermoede oorzaken van de  ‘wederopstanding’ van de grotere raad van commissarissen in de top-500 categorie zijn de sinds 2005 verbeterde condities voor commissarissen: aansprakelijkheidsrisico’s worden beter afgedekt, de commissaris professionaliseert zichzelf en de compensatie is verbeterd. De verwachting van de onderzoekers is, dat de veranderingen in de gemiddelde omvang per bedrijf in de komende jaren in de top-500 zal stabiliseren en dat er weer groei zal ontstaan in het gemiddelde van de top-4000 bedrijven.

Een van de conclusies van de onderzoekers luidt: ‘De tegenbeweging is op gang gekomen. Het commissariaat is weer een acceptabele functie geworden, zij het met meer regelgeving, meer complexiteit, maar ook een hogere beloning.’ Een andere conclusie: ‘De verwachting is dat de remuneratie van commissarissen in de toekomst zal stijgen, maar het blijft onduidelijk of commissarissen hun compensatie voldoende vinden in relatie tot het werk en de aansprakelijkheidsrisico’s.’

www.elite-research.org