Vrouwelijke ceo katalysator voor diversiteit

Gender diversity
Commissarissen kunnen met tactisch benoemingsbeleid bijdragen aan versnelling

Bedrijven met een vrouwelijke bestuursvoorzitter benoemen twee keer zoveel vrouwen in de board als bedrijven met een mannelijke ceo, blijkt uit internationaal onderzoek van Deloitte. Commissarissen kunnen door het benoemen van een vrouw aan de top dus een dubbelslag slaan op het gebied van diversiteit.

Vrouwelijke bestuursvoorzitter

Welke inspanningen plegen internationale boards om gender diversity op bestuursniveau te bevorderen? Deloitte deed onderzoek naar die vraag in 64 landen. Slechts vijftien procent van alle bestuursfuncties wereldwijd wordt vervuld door vrouwen, zo blijkt uit de onlangs verschenen vijfde editie van het mondiale onderzoek Women in the Boardroom*. Dat is een stijging van drie procent ten opzichte van de vorige editie van het onderzoek in 2015.

Topvrouw-effect

Een andere opmerkelijke onderzoeksuitkomst: bedrijven met een vrouwelijke bestuursvoorzitter hebben twee keer zoveel vrouwen in bestuursfuncties als bedrijven met een mannelijke bestuursvoorzitter. Wereldwijd bedraagt het aantal vrouwelijke ceo’s en chairs echter slechts vier procent.

Nederland: vijf procent vrouwelijke ceo’s

De 81 onderzochte Nederlandse boards tellen in totaal 131 vrouwen. Circa een vijfde (21,5 procent) van alle boardposities wordt bezet door een vrouw. Daaronder bevinden zich vijf procent vrouwelijke ceo’s en 4,9 procent president-commissarissen. Het aantal vrouwelijke voorzitters van commissies in raden van commissarissen is het hoogst bij de remuneratiecommissie (18,5 procent) en het laagst bij het audit committee (7,4 procent).

Einde aan het pas-toe-of-leg uit-principe?

‘Diversiteit heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen’, aldus Deloitte-partner Caroline Zegers, in een reactie op de Nederlandse resultaten. ‘Dat heeft geleid tot enige verbetering in het aantal vrouwen in raden van commissarissen. We verwachten dat de toegenomen aandacht een positief effect zal hebben op het bewustzijn rond vrouwen in de boardroom. De vraag is echter of dit genoeg zal zijn voor de gewenste diversiteit en sekse-gelijkheid in de komende jaren. In de nabije toekomst kan er een einde komen aan het pas-toe-of-leg uit-principe. Dat kan leiden tot het opleggen van verplichte quota om te voldoen aan de eisen op het gebied van diversiteit.’

Diversiteitsversneller inzetten

Met slechts vijf procent vrouwelijke ceo’s heeft Nederland nog een lange weg te gaan voor het optreden van het door Deloitte gesignaleerde hefboomeffect. Commissarissen die verplichte quota willen helpen afwenden, doen er dus verstandig aan de ‘diversiteitsversneller’ in te zetten door bij de eerstvolgende ceo-vacature een vrouw te benoemen.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Klik hier voor contact met Caroline Zegers.

* Het onderzoeksrapport Women in de Boardroom verscheen voorjaar 2017 en is gebaseerd op gegevens in jaarverslagen en andere bronnen uit of over de jaren 2015/2016. De Nederlandse situatieschets op het gebied van gender diversity is voornamelijk gebaseerd op onderzoeksgegevens van 2015, omdat de cijfers over 2016 (vaak) nog niet waren gepubliceerd of beschikbaar waren.