Wat ik in de ene functie leer, pas ik weer toe in de andere

Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam en hoofdfunctie:

Ronald van der Giessen, voorzitter branchevereniging Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland-FIN.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter raad van toezicht Stichting Buurkracht.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Voorzitter bestuur FIN, voorzitter raad van toezicht Stichting Landgoed De Reehorst/Antropia, voorzitter raad van toezicht Stichting Grondbeheer BD-Landbouw, vicevoorzitter raad van commissarissen BOEi BV, Nationale Maatschappij tot Behoud van Cultureel Erfgoed, vicevoorzitter raad van toezicht Elisabeth Strouven Fonds, Maastricht, bestuurslid Universiteitsfonds Wageningen.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Buurkracht is een onderneming die investeert in burgerparticipatie, bij energietransitie maar ook bij andere maatschappelijke processen zoals asbestverwijdering en coöperaties van zonnepaneeleigenaren. Als oud-directeur van het Oranje Fonds ben ik al vele jaren actief geweest met activatie en participatie in wijken en buurten, bijvoorbeeld met Burendag en NLdoet.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Het is een echte startup met gebruikmaking van een portfeuille van het vorige moederbedrijf Enexis. We begonnen met twee collega-toezichthouders grotendeels opnieuw: echt pionieren.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Omdat we echt opnieuw begonnen was er niet veel materiaal voor een due diligence. Een gesprek met adviseur Guïljo van Nuland van Nationaal Register, en dat was het wel!'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Meteen aan de slag! En doordat we aan de basis begonnen, hebben we een intensiever vergaderschema dan gebruikelijk. In de eerste maand deden we al meteen een kleine overname. De komst van corona gooide vanaf maart 2020 alle activiteiten overhoop, inclusief alle businessplannen. Al met al zijn we redelijk door de crisis heengekomen en misschien wel sterker dan ooit.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvt daarbij spelen?

'De opschaling van de activiteiten waardoor de marges kunnen verbeteren, de keuze van de juiste digitaliseringstools en het ontwikkelen van businessmodellen met abonnementskarakter.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Ik richt me graag op functies die een maatschappelijke en een zakelijke component hebben. Buurkracht past daar perfect in.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Al mijn functies zijn bij organisaties die zich niet kwalificeren als grote rechtspersonen. Het fijne van deze portefeuille is dat alle functies complementair zijn: wat ik in de ene functie leer, pas ik weer toe in de andere.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Drie tot drieënhalf dagen per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Veel van mijn functies begeven zich in het domein van de WNT, de Wet normering topinkomens. Laten we accepteren dat die wet een geaccepteerd maatschappelijk kader vormt en laten we hem ook consequent toepassen op de honorering van toezichthoudende functies.'