We hebben al een vrouw!

Boekbespreking
Maak werk van diversiteit!

‘Een vastberaden CEO met durf, commitment en consistentie in gedrag is de absolute voorwaarde wil genderdiversiteit slagen.’ Dat concludeert Bercan Günel in haar boek: We hebben al een vrouw, leiderschap en diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven, voorbeelden en valkuilen. Onze vaste recensent Jacques Gerards las het boek vast voor u.

Het vlot nog altijd niet met vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Die achterstand is er ondanks allerhande acties van deels daarvoor specifiek opgerichte organisaties zoals Zitoe of Talent aan de Top. Nog altijd veelgehoord, en ook gebombardeerd tot titel van het boek: We hebben al een vrouw. Al kunnen zelfs dit vele bedrijven nog niet zeggen. Van de 669 zetels voor commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven zijn er maar 126 bezet door vrouwen (18,8%). Frans van Houten, CEO Royal Philips is één van de pleitbezorgers voor meer diversiteit. Op de kaft schrijft hij dan ook dat het bedrijfsleven geholpen wordt met dit boek om gericht actie te ondernemen om de achterstand die Nederland heeft wat diversiteit in leiderschapsposities betreft, in te lopen.

Drie blokken

De afgelopen twee decennia is er al heel wat geschreven over diversiteit. Die literatuur is in drie blokken in te delen. Een blok over nut en noodzaak van diversiteit, een blok met successtory´s van individuele vrouwen en een blok zelfhulp bij het hogerop komen. Dit boek van Günel opent een nieuw perspectief: het is een handleiding voor bestuurders die werk willen maken van genderdiversiteit in hun organisatie en in de top daarvan. In deze handleiding komen vragen aan de orde als: hoe pak je genderdiversiteit aan, zijn er do’s en dont’s en hoe spelen die een rol? Wat is de relatie tussen diversiteit in de samenleving en in de top van organisaties, hoe bewaak je het belang van de organisatie en welke rol speelt de leider bij dit alles? In de inleiding worden de piketpaaltjes uitgezet. Wat is diversiteit, welk praktisch, maatschappelijk en moreel nut en noodzaak brengt diversiteit, hoe zit het met vrouwen aan de top en hoe staan we ervoor?

Durf

Een vastberaden CEO met durf, commitment en consistentie in gedrag is de absolute voorwaarde wil genderdiversiteit slagen, constateert de auteur. Ook het meekrijgen van de organisatie, de do’s en dont’s, de andere spelers zoals de raad van commissarissen of de directeur personeelszaken en – niet te vergeten - de aandeelhouders spelen een rol. Maar ook simpele issues als kinderopvang, flexibele werktijden, vrouwennetwerken, diversity officers, bewustwordingsprogramma’s en mentoring mogen niet vergeten worden. Günel trekt vijftien lessen van diversiteit en biedt ook interviews met tien bekende leiders; drie vrouwen en zeven mannen. Een ervan verklapt waar het 'glazen plafond' zit en hoe dat te doorbreken is. Het boek is praktisch, pragmatisch en to the point en voegt kennis en inzicht toe. Zowel door de gekozen invalshoek als door de stimulerend geschreven inhoud kan dit boek bijdragen aan een betere en snellere diversificering van organisaties en hun top.