Meld je aan voor de Driehoek 3D trofee

Dialoog, Duurzaamheid, Diversiteit

Ook dit jaar gaan de SER en NR Governance (verenigd met partners binnen het AMG) drie organisaties nomineren voor de Driehoek 3D Trofee. De prijs voor organisaties met strategisch overleg in de driehoek van raad van commissarissen/toezicht, het bestuur/de directie en de medezeggenschap. Organisatie kunnen tot 15 april voorgedragen worden.

Genomineerden in voorgaande jaren waren o.a. KPN, de Volksbank, TATA, Zuyderland, Unilever en de ANWB. De criteria voor nominatie zijn:

  1. Er moet een cultuur zijn van structureel en informeel overleg tussen (C)OR, Bestuur/rvb en rvc/rvt, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn.
  2. Er is geregeld overleg met andere stakeholders; in voorkomende gevallen met (groot)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden.
  3. Er is een (C)OR die actief is op strategisch niveau.
  4. Er is een robuust overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering.
  5. Er is oog voor diversiteit/inclusiviteit. Dit moet te toetsen zijn aan de hand van de samenstelling van de (C)OR, rvt/rvc, rvb/Bestuur en het beleid.

Opgeven

Geef voor 15 april de naam en gegevens van een contactpersoon door en een korte beschrijving waarom deze organisatie interessant is als (transparant) voorbeeld voor derden. Waarom de organisatie het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Weeg ook af of de organisatie er tijd in wil steken, de publiciteit niet schuwt en het aandurft om een openbaar voorbeeld te zijn.

Werkwijze

Een begeleidingscommissie weegt in overleg met de organisatie de criteria en kiest uit de voorgedragen organisaties er drie uit. Met die organisaties worden interviews gehouden aan de hand van een vragenlijst. Op basis van, door betrokkenen goedgekeurde interviews, wordt een conceptcase geschreven die na overleg en instemming van de betreffende organisatie aan de jury wordt voorgelegd. De juryleden zijn:

  • mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)
  • prof. dr. Hans Schenk
  • prof. mr. Evert Verhulp
  • en een vertegenwoordiger van de winnaar van het jaar ervoor (Royal HaskoningDHV).

In november worden op een congres de genomineerden in het zonnetje gezet en wordt de winnaar bekend gemaakt. De drie cases worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar gemaakt. Zowel de winnaar als de andere genomineerde organisaties krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor Dialoog, Duurzaamheid en Diversiteit.

Voor juryrapporten en cases uit de voorgaande jaren, kijk hier. Opgeven kan via: tonny.groen@fnv.nl