Neem deel aan de ESG Boardroom Barometer

Een barometer wordt gebruikt om de luchtdruk in een bepaalde omgeving te meten. De nieuwe ESG Boardroom Barometer van EY en NR Governance wordt ingezet om de ‘luchtdruk’ in het Environmental, Social en Governance (weer)beeld te meten aan de hand van een halfjaarlijks survey. Waar neemt de druk toe, waar neemt deze af, wat is de impact daarvan en welke rol hebt u daarbij als bestuurder en commissaris/toezichthouder?

Klik hier voor deelname aan de survey.

ESG Boardroom

Een belangrijk doel van de aanstaande Europese duurzaamheidsrichtlijnen is het verplichten van ondernemingen om te rapporteren over hun beleid op het gebied van milieu, mens en governance. Dit is alleen mogelijk als informatie over ESG meetbaar gemaakt wordt.

Die meetbaarheid komt terug in de ESG Boardroom Barometer die EY en NR Governance hebben geïntroduceerd: twee keer per jaar peilen we de prioritering, tijdsbesteding, focus en deskundigheid van bestuurders en commissarissen/toezichthouders in de boardroom op het gebied van ESG. Door dit frequent te meten kunnen we de komende jaren ontwikkelingen en trends zichtbaar maken én benoemen.

Kansen en uitdagingen

Naast een compacte set standaardvragen, stellen we elke surveyronde verdiepende thematische vragen over de onderwerpen milieu, mens en governance. We gaan daarbij in op de randvoorwaarden die nodig zijn om stappen te kunnen zetten ten aanzien van ESG, bijvoorbeeld innovatie, digitalisering en diversiteit. In deze eerste editie van de ESG Boardroom Barometer zoomen we in op governance: wat zijn de kansen en uitdagingen op het gebied van ESG in de boardroom? In Governance Update en thematische livesessies zullen we u informeren over de uitkomsten van de survey.

De ESG Boardroom Barometer krijgt waarde door uw visie en input. We nodigen u graag uit om bij te dragen aan het meetbaar maken van ESG in de boardroom. Het invullen van de survey duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

EY en NR Governance bedanken u voor uw tijd en medewerking!

Klik hier voor deelname aan de survey.