Nieuwe editie Toolkit Commissariaat gepresenteerd

Professionalisering

Op 22 juni ontving VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in Sociëteit De Witte in Den Haag het eerste exemplaar van de nieuwe Toolkit Commissariaat uit handen van Winnie Sorgdrager, voorzitter van NR-de governance expert (de nieuwe naam van Nationaal Register).  

Met de officiële presentatie van de Toolkit Commissariaat ligt er alweer een vijfde editie van het naslagwerk voor commissarissen en toezichthouders. De eerste Toolkit verscheen in 2002. De ontwikkelingen op het gebied van governance en in de maatschappij in de afgelopen decennia maakten een actualisering en update noodzakelijk.

Ook toezicht in semipublieke sector meegenomen

De nieuwe Toolkit bestaat uit tien essays met praktische grondslag waarin alle aspecten van het toezicht de revue passeren. Evenals vorige edities richt de Toolkit zich primair op het commissariaat in het bedrijfsleven, hoewel dit keer ook het toezicht in de semipublieke sector goeddeels is meegenomen (en verschillen met het bedrijfsleven worden behandeld).

Toezien op digitalisering, duurzaamheid en diversiteit

De Toolkit gaat ook in op actuele ontwikkelingen als digitalisering, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie en het toezicht daarop. Work in progress, zo wordt gesteld, want deze ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd en zullen ook de komende jaren veel impact hebben. Ook diversiteit komt uitgebreid aan bod.

Maatschappelijke impact van de onderneming in kaart brengen

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vraagt in haar voorwoord onder meer aandacht voor de transparantie over negatieve externe effecten van het handelen (of niet-handelen) van ondernemingen: ‘De commissaris kan hier in de uitoefening van zijn taak een belangrijke bijdrage aan leveren. Door de maatschappelijke impact van de onderneming goed in kaart te brengen kan je als onderneming de juiste gesprekken voeren en succesvol beleid ontwikkelen.’

Met het hele orkest lastige noot spelen

De auteurs van de Toolkit stellen in hun inleiding dat de geschetste trends en ontwikkelingen van de commissaris verlangen ‘dat hij of zij als een geschoolde musicus musiceert en improviseert, daarbij soms een niet zo gemakkelijk in het gehoor liggende noot speelt, en uiteindelijk met het hele orkest harmonieus een prachtig slotakkoord speelt’.   

De Toolkit Commissariaat is tot stand gekomen door bijdragen van Berenschot, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), EY, Kruger, NR, Next2, Van Doorne en VNO-NCW.       

Klik hier voor meer informatie en het bestellen van de nieuwe Toolkit Commissariaat.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst leest u in de volgende Governance Update, het webinar van 22 juni komt nog online beschikbaar.