Cindy Rombouts en Boban Vukicevic benoemd als leden Raad van Commissarissen bij Staedion

Per 1 april treden Cindy Rombouts en Boban Vukicevic toe tot de Raad van Commissarissen (RvC) van de Haagse woningcorporatie Staedion.

Cindy Rombouts draagt binnen de RvC bij aan het profiel financieel-economisch en neemt de plaats in van Tom de Witte, die in september 2021 de RvC verlaat.

Boban Vukicevic verstrekt binnen de RvC het profiel digitalisering, data & innovatie. Hij is voorgedragen door de huurdersorganisatie en vervult de vacature die in de RvC ontstond door het vertrek van Hedwig Verhoeven.

Wij feliciteren zowel Cindy Rombouts en Boban Vukicevic als Staedion met deze benoeming. 

Deze search werd uitgevoerd onder begeleiding van een van de adviseurs van Nationaal Register. Wilt u meer weten over professionele begeleiding bij een search? Bekijk onze website of bel ons via 070 324 3091.

Bron: https://www.staedion.nl/over-staedion/contact/pers/2021/nieuwe-leden-rvc...

 

Foto van Rombouts en Vukicevic