Even voorstellen: Katherine Diaz, adviseur Nationaal Register

Mijn naam is Katherine Diaz, adviseur bij Nationaal Register. Samen met mijn collega’s adviseer ik over governance vraagstukken met name rondom de thema’s digitalisering, diversiteit en duurzaamheid. Thema’s die nu door de coronacrisis nóg meer nadruk hebben gekregen.

Digitalisering

Nationaal Register is natuurlijk al jaren het betrouwbare referentiepunt voor commissarissen maar staat zeker niet stil. Zo werken we samen met verschillende partners aan de herziening van de goed ontvangen Toolkit Commissariaat uit 2013. Naast de hardcopy versie, verschijnt de nieuwe Toolkit óók in digitale vorm. Zo staan we dichter bij de actualiteit en kunnen we sneller updates doorvoeren, én sluiten we beter aan bij de nieuwe werkelijkheid van toezichthouders. Ik merk zelf - in mijn rol als toezichthouder in het onderwijs - dat de digitale werkelijkheid de papieren werkelijkheid vaak voorbijsnelt en maak uiteraard graag gebruik van betrouwbare referenties.

Diversifiëring van opleidingstrajecten

Ook ben ik betrokken bij het verbreden van het aanbod van onze opleidingstrajecten. Vanwege de Corona-crisis organiseren we steeds meer opleidingen nu ook digitaal, wat natuurlijk enig aanpassingsvermogen behoeft maar niet minder effect sorteert. Bovendien maken we de opleidingen op deze manier breder toegankelijk. Ook inhoudelijk zijn we ons aanbod aan het verbreden. We zagen bijvoorbeeld een kennisachterstand bij (ervaren) toezichthouders die de overstap maken naar een geheel nieuwe sector. Voor deze specifieke situaties ontwikkelen we introductieprogramma’s samen met partners uit de betreffende sector. Binnen een dag zijn toezichthouders bijgepraat op de meest relevante thema’s en hebben ze kunnen reflecteren over prangende dilemma’s uit de sector. Ze kunnen hierdoor voortvarend aan de slag en weten kansen en risico’s beter te duiden. Zo dragen we bij aan de kruisbestuiving tussen sectoren en het succes van diversiteit in het toezicht.

Duurzame relaties

Wij investeren graag in persoonlijk, duurzaam contact, omdat we dit als de basis zien voor een succesvolle samenwerking en daarmee uitkomst. Door onze reputatie als betrouwbare, doch kritische sparringpartner, weten organisaties ons goed te vinden met een verscheidenheid aan governance vraagstukken. Samen met mijn collega’s staan we u graag met raad en daad terzijde.

Over mij

Ik richt mij met name op toezichthouders uit de semipublieke sector, waar mijn eigen achtergrond ligt. Ik heb een verleden in de jeugdzorg, was jong ambtenaar van het jaar en begon na een tussenstap bij de Gemeente Amsterdam als governance adviseur. Naast mijn werk voor Nationaal Register ben ik ook verbonden aan de NVTZ, als Branche Ambassadeur Jeugdzorg, coördineer ik een netwerk van toezichthouders in het maatschappelijke middenveld en ben ik zelf toezichthouder. Mijn adviesopdrachten gaan veelal over governance vraagstukken in een verscheidenheid aan sectoren.

Meer info over Katherine en contact opnemen

Portretfoto Katherine Diaz