Governance Netwerk Dutch Caribbean (GDNC) van start

Op 31 augustus ging het Governance Netwerk Dutch Caribbean (GDNC) van start in de aula van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). GNDC is een netwerk voor iedereen binnen de Dutch Caribbean die op enigerlei wijze betrokken is bij, of affiniteit heeft met corporate governance. Het netwerk staat open voor alle functies en beroepen: van bestuurders en commissarissen tot adviseurs en vrijwilligers en verder iedereen die geïnteresseerd is in corporate governance. Aanmelden kan via deze link.

Governance Netwerk Dutch Caribbean (GDNC)

Het Governance Netwerk Governance Dutch Caribbean (GNDC) is een initiatief van de stichting Themis Institute for Governance & Leadership (Themis) en de stichting NR Governance (NR). De initiatiefnemers hebben de handen ineengeslagen om een (gratis en laagdrempelig) kennisplatform te ontwikkelen ter ondersteuning van het netwerk. Op dit platform kunnen GNDC-deelnemers referentiemateriaal raadplegen (zoals interessante publicaties en brochures over corporate governance). Ook biedt het een overzicht van het cursusaanbod van diverse aanbieders van corporate governance cursussen. De voertaal van het GDNC is het Engels en het Nederlands.

Deze eerste bijeenkomst onder leiding van dagvoorzitter Robbert Kroon werd geopend door mevrouw Leila Matroos-Lasten, Vice President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Zij ontving ook de Engelse versie van de Toolkit Caribbean uit handen van Kunneman (partner VANEPS en Founding Fellow Themis Institute for Governance & Leadership). Frank Kunneman sprak vervolgens over de recente ontwikkelingen in corporate governance in de Nederlandse Cariben.

Olaf Smits van Waesberghe, managing director van NR Governance, vertelde over de 'Troeven en voordelen van toegang tot het GNDC Governance platform'. Gevolgd door een keynote 'Wat heb ik nodig van mijn commissarissen?' door mevrouw Neysa Isenia, Chief Financial Officer bij Aqualectra Utility. Aubrich Bakhuis, fellow aan het Themis Institute for Governance & Leadership sloot af met een presentatie over 'Bestuursleden van de toekomst: het Corporate Governance Trainee Programma'.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel voor de deelnemers in het Atrium van de Centrale Bank. De netwerkreceptie wordt gesponsord door Aqualectra.

Foto: Olaf Smits van Waesberghe, directeur NR Governance en Leila Matroos-Lasten, Vice President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Olaf Smits van Waesberghe, Leila Matroos-Lasten,