Kritische en standvastige commissarissen nodig

PERSBERICHT: Kritische en standvastige commissarissen nodig

Den Haag, 6 februari 2017

Kritische situaties binnen een organisatie of instelling zijn vaak te wijten aan interne zaken als het niet goed functioneren van het bestuur of van de raad van commissarissen. Raden van commissarissen blijken in tijden van crises ook nog minder effectief voor wat het eigen functioneren betreft. Daarnaast zijn de commissarissen op zulke momenten ook minder effectief in hun relatie met de raad van bestuur.   

Dit zijn belangrijke conclusies uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, verricht door Jaap van Manen en Dennis Veltrop in opdracht van Nationaal Register. Hun constatering: “Een externe crisis gaat nogal eens over een interne crisis.”

‘Wees proactief en rolvast’

De manier van optreden van de voorzitter van de raad van commissarissen speelt een cruciale rol en bepaalt in belangrijke mate hoe de gehele raad in een crisis effectief optreedt. Zijn/haar analytisch vermogen, de beschikbare tijd, ook het bindend vermogen en manier van communiceren bepalen voornamelijk het succes. Zo blijken een te dominante houding en ‘politiek gedrag’ van de voorzitter beperkend te zijn voor een succesvol optreden van het geheel.

Voor de leden van de raad van commissarissen worden het gebrek aan kritisch gedrag en aan onderlinge samenwerking als grootste obstakels genoemd.

‘Blijf op je hoede en wees altijd voorbereid’

‘Blijf op je hoede en wees altijd voorbereid’ meent Nationaal Register, want zodra het functioneren van commissarissen in kritische situaties onder de loep wordt genomen door externe toezichthouders dan kunnen commissarissen zich niet langer verschuilen achter argumenten als onvoldoende informatie, tijdgebrek, spanningen in de raad, een te dominant bestuur of achter onjuiste advisering. Hun doen en laten staat dan al vol in de schijnwerper. Daarom ook de boodschap ‘Wees proactief en blijf bij je rol’.

Ter gelegenheid van het derde lustrum van Nationaal Register, gehouden op dinsdag 7 februari, worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd.

Stichting Nationaal Register

Het commissariaat is een vak geworden. Het doel van de stichting is de kwaliteit van het commissariaat in Nederland te bevorderen, met als vertrekpunt het Rijnlands gedachtengoed, waarin rekening wordt gehouden met belanghebbenden bij bedrijven en instellingen. Daarom zet de stichting Nationaal Register zich in voor de professionalisering van het commissariaat in Nederland door onderzoek, themabijeenkomsten, allianties en een Kenniscentrum met de Governance Kennisbank en de nieuwsbrief Governance Update. In hechte samenwerking met de stichting en onder de naam Nationaal Register zijn Search & Selectie, Boardroomadvies, en de NR Academy in aparte B.V.’s ondergebracht .

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mr. Olaf Smits van WaesbergheTelefoon: 070 3243091E-mailadres: directie@nationaalregister.nl