NR Governance Update mei 2023

Governance Update: Stakeholderdialoog als oplossing voor ‘gekaapte’ aandeelhoudersvergadering en de ‘rode kaart’ voor rvb en rvc: geen decharge. Lees verder

NR Governance Update