Wisseling van de wacht bij het Dinamo Fonds

Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2021 is bij het Dinamo Fonds een nieuwe voorzitter benoemd, Therese van Gijn-Bruggink, en zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetreden, Ernst Boekhorst en Shirley Drost. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling en groei van het Dinamo Fonds. Hubert van Woudenberg Hamstra heeft na elf jaar zijn rol als bestuursvoorzitter neergelegd. Hij was sinds 2001 als bestuurslid betrokken bij het Dinamo Fonds.

Dinamo staat voor Dierenwelzijn, Natuurbehoud en Monumentenzorg. Het doel van het Fonds is om een ideële instelling voor het algemeen nut te zijn, bedoeld voor het nageslacht ‘omdat de huidige generaties de rijkdommen van de aarde gebruiken zonder er bij stil te staan, wat de gevolgen zijn voor hen’, aldus de oprichter. De gekozen doelcategorieën zijn daarom geselecteerd op de functie “bewaren” (monumenten, natuur) en “beschermen” (dieren, natuur).

Deze search werd uitgevoerd onder begeleiding van Nationaal Register. Wilt u meer weten over professionele begeleiding bij een search? Bekijk onze website of bel ons via 070 324 3091.

Bron: https://dinamofonds.nl/nieuws

Logo Dinamo Fonds