Zelfevaluatie van uw RvT al gepland?

Mocht u nog niet hebben voldaan aan deze jaarlijkse ‘verplichting’, dan kunnen wij u nog snel van dienst zijn.
ZelfevaluatieOnline kan u binnen een week al een goede analyse leveren voor het gesprek in uw Raad.
Met een zeer inzichtelijke rapportage inclusief bespreekpunten.

Naast de standaard vragenlijst (gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code) nu ook met enkele sector-specifieke vragenlijsten.
Voor de zorgsector hebben we een vragenlijst beschikbaar gebaseerd op de Governancecode Zorg 2022.
En voor de onderwijssector een vragenlijst gebaseerd op de Code Goed Toezicht.

We zijn u graag van dienst, de aanvraag kunt u indienen via www.zelfevaluatieonline.nl