Onboarding event

Wesselo en NR Governance nodigen u graag uit op woensdag 30 november voor een event vol best practices op het gebied van onboarding van nieuwe bestuurders en toezichthouders. Het event vindt plaats bij Bar Beton te Utrecht, van 15:30 tot 19:00u, inclusief een netwerkborrel.

Een goed begin is het halve werk Een goede onboarding is essentieel voor de goede start van een nieuwe bestuurder of toezichthouder, daar is iedereen het wel over eens. Het aanbieden van een introductieprogramma is zelfs als best practice opgenomen in de Corporate Governance Code. De risico’s van het ontbreken van een relevant introductieprogramma worden te weinig onderkend. Het ontbreekt in veel gevallen aan richtlijnen voor het doel, de inhoud, de lengte en de rolverdeling bij onboarding.

Daarom organiseren Wesselo en NR Governance een event waarin het ‘hoe’ van onboarding centraal staat. Harry Starren, CEO bij Ithaca International gaat als dagvoorzitter in gesprek met Marien van der Meer, College van Bestuur, Vice President Operations bij TU Delft, Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur bij Sophia Scholen, lid Raad van Toezicht Levvel Jeugdzorg en lid Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam en Annelies de Groot Kooijman, adviseur NR Governance en voorzitter van de RvC van Danone Baby and Medical Nutrition Nederland B.V., voorzitter van de RvC van UPS Supply Chain Services Nederland B.V. en vicevoorzitter van de RvC van Astellas Pharma Europe B.V. 

Zij laten gedurende de middag hun licht schijnen op het thema en delen hun best practices. Ook krijgt Mariëtte Hamer, regeringscommissaris en voormalig voorzitter SER, het eerste exemplaar van ‘Onboarding van toezichthouders en bestuurders’ uitgereikt door Annelies de Groot Kooijman (auteur). Dit praktische handboek zit vol ervaringen en voorbeelden, die u ondersteunen bij het goed inrichten van een introductieprogramma van een nieuwe bestuurder of toezichthouder. Aan het einde van het event krijgt u een exemplaar mee.

Aanmelden

We horen graag of u wilt deelnemen aan dit event. U kunt zich aanmelden (of afmelden) via de aanmeldknop. Deelname is kosteloos. De zaalcapaciteit is beperkt; aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

De bijeenkomst en publicatie zijn het eerste gezamenlijk initiatief van Wesselo en NR Governance. Onder de naam Wesselo Governance worden bijeenkomsten, opleidingen en publicaties voor toezichthouders en bestuurders van publieke instellingen ontwikkeld en aangeboden. Wesselo Governance beoogt hiermee bestuur en toezicht nog beter in staat te stellen hun eigen impact te vergroten en invulling te geven aan de maatschappelijke waarden van de organisatie waar zij voor staan.

Soort event
Congres
Begin- en einddatum sessie
-