Commissarissen, bestuurders en OR aan één tafel - constructief overleg bij goed en bij slecht weer

Handvatten voor een constructief overleg bij goed en bij slecht weer. 
Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen/ toezichthouders, bestuurders en leden van de (C)OR; de drie partijen in de governance driehoek. 

Bestuurders en OR komen elkaar tegen in overlegvergaderingen, commissarissen en bestuurders in RvC/RvT-vergaderingen. En voordrachtcommissarissen en OR spreken elkaar ook informeel regelmatig. In het bedrijfsleven en in de (semi)publieke sector is dit inmiddels een vast gegeven. Maar nog niet overal is het gebruikelijk dat de drie partijen gezamenlijk aan tafel zitten – de RvC (of RvT) én de RvB én de (C)OR. Deze masterclass benadrukt het belang van regelmatig overleg van alle partijen tegelijk. En hoe dit de organisatie kan dienen.  

In de Corporate Governance Code staan lange termijn waardecreatie en cultuur centraal gesteld. Twee onderwerpen die perfect passen in het overleg van de governance driehoek.   

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wettelijke basis van de governance driehoek;
  • Onderwerpen die in de driehoek aan de orde kunnen komen;
  • Voorwaarden voor een relevant overleg in de driehoek;
  • Het belang van rolzuiverheid van de drie gremia afzonderlijk – om te vermijden dat men ongemerkt “op elkaars stoel gaat zitten”;
  • Sharing best & bad practices om interactief de governance driehoek relevant te maken voor de eigen organisatie.

Na het volgen van deze masterclass hebben de deelnemers voldoende handvatten gekregen over hoe de governance driehoek in de praktijk kan werken en de eigen organisatie kan versterken.

Prijs
€ 650,00

Annelies de Groot Kooijman

Annelies de Groot Kooijman (1961) is consultant van Nationaal Register op het gebied van werving & selectie, boardroomadvies en onze opleidingen. Zij is Managing Partner van Laergo B.V. en werkt als strategisch gesprekspartner voor directieleden, commissarissen en toezichthouders.

Joost van Mierlo

Joost van Mierlo (1962) is partner medezeggenschapsrecht/collectief arbeidsrecht bij De Voort Advocaten l Mediators in Tilburg. Hij is zo’n 30 jaar werkzaam op het terrein van medezeggenschapsrecht, collectief arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In die hoedanigheid adviseert en begeleidt hij ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders onder meer bij ingewikkelde medezeggenschapsrechtelijke aangelegenheden als fusies & overnames en grote reorganisaties, en bij lastige vraagstukken aangaande medezeggenschap en governance.

Joost combineert de medezeggenschapsrechtelijke praktijk rondom governance-aangelegenheden met het schrijven van wetenschappelijke artikelen, met het geven van lezingen en het verzorgen van masterclasses. In 2013 rondde hij een proefschrift af over de spanning tussen het medezeggenschaps- en het ondernemingsrecht. Dit proefschrift is als boek verschenen in de serie Uitgaven vanwege het Van Der Heijden Instituut.

 

Sinds begin 2020 is Joost voordrachtcommissaris bij Sitech Services B.V.. Daarnaast vervult en vervulde hij diverse (onbezoldigde) toezichtfunties, onder meer in het onderwijs en de zorg.