De effectieve rol van de auditcommissie

U bent lid van de auditcommissie of u wordt er in de toekomst mogelijk lid van. Wat moet u weten over de rol daarvan? Over de verhouding tussen de auditcommissie, de overige leden van de Raad van Toezicht en de accountant? Deze masterclass gaat in op het functioneren van de auditcommissie en geeft u praktische handvatten om daarin goed te acteren.

Programma auditcommissie

Docenten die hun sporen op financieel én toezicht gebied hebben verdiend geven u inzicht in de volgende onderwerpen:

  • De werkwijze: Hoe ziet een jaar in de auditcommissie eruit?
  • Belangrijke onderwerpen: begroting, rapportages en jaarrekening, planning en control, informatievoorziening.
  • De relatie tussen de auditcommissie en de voltallige raad van commissarissen.
  • De relatie met de accountant: selectie en evaluatie van de accountant, overleg met de accountant, veel voorkomende discussies, de rol van een private session (zonder bestuur).
  • Speciale onderwerpen: Risicomanagement, frauderisico’s en preventie, de rol van IT en Cybersecurity, specifieke wetgeving voor bepaalde sectoren zoals woningcorporaties en financiële instellingen.

Tijdens de masterclass is er bovendien voldoende ruimte om uw eigen vragen te behandelen en de netwerken met mede-cursisten.

Locatie

De masterclass vindt plaats op een centrale locatie in of rondom Den Haag.

Investering

De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen € 650,- exclusief btw, inclusief lesmateriaal en een diner.

Deze masterclass komt in aanmerking voor PE-punten. Vraag ons naar de mogelijkheden en nodige documentatie voor uw specifieke beroepsgroep.

De data en prijzen op de website zijn leidend en gelden boven eventuele eerdergenoemde data en prijzen in drukwerk en e-mail.
Prijs
€ 650,00

Meld je aan