ICT, digitalisering & innovatie in de boardroom

De Digitale Transformatie wordt een steeds belangrijker onderwerp aan de bestuurstafel. Afhankelijk van het type organisatie en de sector waarin men werkt, is het een kwestie van overleven, beter inspelen op klantwensen met nieuwe diensten, effectiever worden in de bedrijfsvoering dan wel actief volgen en op het juiste moment instappen. De vraag is hoe je als commissaris/toezichthouder met dit omvangrijke thema omgaat. Recente onderzoeken geven aan dat dit onderwerp onvoldoende op de agenda staat en dat vaak de kennis en ervaring aan tafel ontbreekt om op een goede, inhoudelijke en zinvolle manier de dialoog met het bestuur te voeren.

De vraag is daarmee wat je als commissaris/toezichthouder moet weten om de Digitale Transformatie te agenderen en het gesprek te voeren. Hoe doet u dat? Welke vragen kunt u stellen? Wat moet u hiervoor weten? Op welke manier kunt u de antwoorden aan tafel op waarde schatten?

Op welke manier dient Digitalisering in de strategie aan de orde te komen en wanneer is dit zinvol? Is het bestuur vaardig, zijn de juiste competenties in de organisatie aanwezig en is men in-control? Wat gebeurt er bij IT-calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack op de website? En zijn al die grote IT-projecten wel onder controle?

Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris over basiskennis met betrekking tot de Digitale Transformatie te beschikken. In deze masterclass bespreken we de thematiek aan de hand van basiskennis over de Digitale Transformatie, reiken we vragen aan voor het gesprek in de boardroom, gaan we in op vragen van de deelnemers en bieden we gelegenheid tot netwerken.

Onderwerpen die in deze masterclass aan de orde komen zijn:

  • Basiskennis over IT en digitalisering die iedere commissaris/toezichthouder moet bezitten;
  • Op welke manier kan toezicht worden gehouden op de Digitalisering en waarop te letten;
  • Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en trends en hoe deze op waarde te schatten;
  • Actuele onderwerpen zoals algorithmen, big data, privacy (AVG) komen aan de orde;
  • Hoe te agenderen en met welke vragen kan het gesprek over Digitalisering worden gevoerd.

Als voorbereiding op de masterclass wordt tevoren een reader met relevante artikelen en een aantal links naar videomateriaal gestuurd.

Prijs
€ 795,00