Nieuws

Hier kunt u het nieuws van NR Governance vinden.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

Lees nu de Governance Update van december 2019 met o.a. een toekomstbestendige auditcommissie, de impairment test en vijftien redenen om géén commissaris te worden.

Afgelopen vrijdag ontvingen wij oud deelnemers van de Leergang Board Potentials, onze opleiding voor aankomend en beginnend commissarissen en toezichthouders voor onze jaarlijkse terugkomdag. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam waren wij te gast bij Jeroen Slop (voormalig CFO Ajax, tevens deelnemer Leergang Board Potentials 2019) en Henk Markerink (CEO Johan Cruijff Arena).

De nieuwe Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) is ontstaan uit de behoefte aan permanente professionalisering en kennisdeling van interne toezichthouders in de goededoelensector.Dat hieraan behoefte is, bleek uit de uitkomsten van het onderzoek ‘Blik op het toezicht’ (maart 2019) van Goede Doelen Nederland en Nationaal Register.

Eind dit jaar neemt Trude Maas afscheid als voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Deze alliantie versterkt sinds vijf jaar de ‘driehoekdialoog’ tussen ondernemingsraad, bestuurder en toezichthouders.

Lees nu de Governance Update van november 2019 met o.a. maatschappelijke voelsprieten, ceo-fraude en voorkom een black box.

Dinsdag 15 oktober ontvingen wij, tijdens de eerste exclusieve bijeenkomst van de alumni van het programma High Level Toezicht, prof. dr. Jan Peter Balkenende. Hij sprak tijdens deze conferentie over 'de implementatie van de duurzaamheidsopgave en de Sustainable Development Goals van de VN en het onmiskenbare belang van partnerschappen van overheid, bedrijfsleven, kenniscentra en NGO's'. 

Catharina verwelkomt nieuwe toezichthouder, zo kopt Skipr op 26 september.De raad van toezicht van het Catharina Ziekenhuis heeft Rianne Letschert benoemd tot lid van de raad van toezicht. Ze volgt Alexandra van Huffelen op, die in verband met haar lidmaatschap van de Eerste Kamer afscheid heeft genomen.Letschert (1976) is momenteel rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht. Wij feliciteren zowel Rianne Letschert als het Catharina Ziekenhuis met deze benoeming. 

Interview met Annemarie Manger – Director Engineering bij Tata Steel - over haar deelname aan het programma High Level Toezicht, hét opleidingsprogramma voor ervaren commissarissen en bestuurders. 

Afgelopen week verscheen een mooi artikel over Jos van der Vegt, één van onze adviseurs, in het FD. Voor lastige Rotterdamse klussen is er altijd JosHij is Mister Ahoy, dat hij voor miljoenen verder wil ontwikkelen. Jos van der Vegt is ook nauw betrokken bij het nieuwe stadion van Feyenoord. En dan lonkt ook nog Songfestival.

In april jl. is een aantal van onze adviseurs en docenten naar Sint Maarten geweest voor een mooi incompany opleidingsprogramma van NV GEBE (Gemeenschappelijk Elektriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden NV) om de governance naar een hoger niveau te tillen. We kijken terug op een geslaagd opleidingstraject. Zie hieronder een artikel dat in de lokale pers is geplaatst. 

Geschreven door Hella HueckWat komt er terecht van digitale transformatie als veel commissarissen en zelfs bestuurders weinig idee hebben van de impact van technologie, en zich daar ook niet echt zorgen over lijken te maken? Valerie Frissen, directeur van SIDN Fonds en zelf ook toezichthouder, ziet nog veel zelfoverschatting aan de top. 

Met o.a. omgang als commissaris met diverse stakeholders, persoonlijke ontwikkeling voor ervaren toezichthouder en PE-puntenLees verder

Graag praten wij u bij over de projecten waar wij ons afgelopen periode mee bezig hebben gehouden vanuit ons kenniscentrum. Zo hebben wij onder meer enkele kennisprojecten afgerond met een publicatie en heeft onze Stichting Nationaal Register een nieuwe voorzitter.

Als de top van het Nederlands bedrijfsleven wordt gevraagd naar de impact van de digitale transformatie op hun organisatie, blijkt dat slechts een derde hier een beeld bij heeft. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Ook is er met name aandacht voor de risico’s van digitalisering.

Geschreven door Rik WinkelAdvies: zet ramen open in bestuurskamerOndernemingen moeten het in toenemende mate hebben van menselijk kapitaal, maar in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zijn mensen die verstand hebben van mens en maatschappij met een kaarsje te zoeken. Daarom moeten in raden van commissarissen bestuurders komen die wel over deze expertise beschikken. Als eerste stap moet deze eis worden opgenomen in de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven.

Prijs voor beste overleg in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuurTata Steel Nederland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur of de directie. Naast Tata Steel Nederland was ook FrieslandCampina genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij Tata Steel Nederland is het overlegproces meer verankerd in de gehele organisatie en heeft deze zich strategisch bewezen.

Nationaal Register breidt zijn adviseursteam uit met Marianne Luyer en Adriaan Lieftinck.Marianne Luyer is deze zomer officieel gestart als adviseur op het gebied (in-company) opleidingen en boardroomadvies en is tevens verbonden aan NR als coördinator voor het programma ‘High Level Toezicht’ - voor ervaren toezichthouders. Zij was hiervoor al enige tijd actief betrokken bij de opleidingstak van Nationaal Register.

Frederieke Leeflang (1969) en Ewoud Goudswaard (1958) zijn op 5 oktober in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV. Nationaal Register begeleidde de invulling van deze vacatures en wenst hen veel succes bij de uitvoering van hun rol als leden RvC. Bekijk het gehele persbericht.

Wanneer u kiest voor een opleiding via Nationaal Register, kiest u voor kwaliteit.Niet alleen heeft Nationaal Register al jarenlang ervaring op het gebied van werving en selectie van commissarissen, ook biedt Nationaal Register al ruim 15 jaar opleidingen voor commissarissen op. Met relevante en actuele thema's, aangevuld met onderwerpen en onderzoeken vanuit het Kenniscentrum van Stcihting Nationaal Register. 

Na een bemiddeling via Nationaal Register is Tjibbe Joustra per Koninklijk besluit benoemd tot voorzitter voor de Raad van Toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/joustra-benoemd-t...

Jannie Riteco, voorzitter Raad van Bestuur van De Waerden, heeft begin dit jaar als één van de eersten deelgenomen aan ons nieuwe programma High Level Toezicht.

37e Zakenvrouw van het Jaar Aukje KuypersIn de jaren ’20 van de vorige eeuw zag haar overgrootvader de opkomst van de centrale verwarming als kans om zijn bedrijf uit te bouwen. Bijna een eeuw later pakt ook Aukje Kuypers, vierde generatie aan het roer van technisch dienstverlener Kuijpers, haar kansen op het gebied van energieneutrale en gezonde installaties voor gebouwen en industrie – liefst met zoveel mogelijk vrouwen én ‘Anders Denkers’ erbij. Haar feeling voor inclusief innoveren werd onlangs beloond met de titel Prix Veuve Clicquot Zakenvrouw van het Jaar 2018.

Nationaal Register en Nederland ICT voeren onderzoek uit naar digitale transformatie op bestuurlijk niveau. Het doel ervan is inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, rvc en rvt) van beursfondsen, mid-market bedrijven en semipublieke organisaties, omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Zien zij digitalisering primair als een bedrijfsvoering vraagstuk of benaderen zij digitalisering meer op strategisch niveau, vanuit de implicaties die dat heeft voor de transformatie van hun business en relatie met de klant?

Afgelopen woensdag heeft de eerste groep van 2018 de Leergang Board Potentials afgerond! Het was weer een mooie afsluitende avond in de Hermitage, wij danken de deelnemers voor hun inzet en enthousiasme. Zelf ook het pad van de nieuwe stijl commissaris verkennen? Het is nu mogelijk om u aan te melden voor de groepen startend in september!

Aukje Kuypers, bestuurslid van Stichting Nationaal Register, is maandagavond in het Amstel Hotel verkozen tot Zakenvrouw van het jaar 2018. "Ik kan het niet geloven. Het is een enorme eer" aldus Aukje. Aukje, van harte gefeliciteerd met deze titel!Meer over Aukje Kuypers. 

In 2017 verscheen de Atlas van het Toezicht, met Ton van Zonneveld als één van de auteurs. Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van zijn overlijden op woensdag 28 februari 2018. Henk den Uijl, o.a. beleidsadviseur bij NVTZ, schreef een In Memoriam.

Sinds 1 januari 2018 mag KPMG zich met trots kennispartner noemen van Nationaal Register.

Volgens de maandag jl. gepubliceerde Edelman Trust Barometer stagneert de groei van het vertrouwen van de burger in het bedrijfsleven zowel wereldwijd als in Nederland. Om hier verandering in te brengen is ‘good governance’ een vereiste. De huidige samenleving vraagt om nieuw type organisaties die oog hebben voor de belangen van alle stakeholders en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze context organiseren de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) i.s.m. het Nationaal Register jaarlijks een evenement om commissarissen van participaties professioneel verder te versterken en nog beter laten inspelen op ontwikkelingen, zoals digitalisering, cybersecurity en artificial intelligence.

Persbericht - Advocaat mr. Hugo Reumkens (Tilburg, 1969) is per 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van het Stichtingsbestuur van Tilburg University na een succesvolle wervingsprocedure door Nationaal Register.

Prijs voor beste samenwerking in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur uitgereikt aan KPN tijdens jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance.