Nieuws

Hier kunt u het nieuws van NR Governance vinden.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

De Governance Update van april is uit, met onder meer goede doelen verdienen goed toezicht, diversiteit in rvt zorg- en welzijnsorganisaties en ‘maak van rooster van aftreden geen kopzorg, maar ontzorg’.

Als de top van het Nederlands bedrijfsleven wordt gevraagd naar de impact van de digitale transformatie op hun organisatie, blijkt dat slechts een derde hier een beeld bij heeft. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Ook is er met name aandacht voor de risico’s van digitalisering.

De Governance Update van februari is uit, met onder meer evenwichtskunst, ervaringsdeskundigen in de raad en het beste RvC-jaarverslag.

Geschreven door Rik WinkelAdvies: zet ramen open in bestuurskamerOndernemingen moeten het in toenemende mate hebben van menselijk kapitaal, maar in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zijn mensen die verstand hebben van mens en maatschappij met een kaarsje te zoeken. Daarom moeten in raden van commissarissen bestuurders komen die wel over deze expertise beschikken. Als eerste stap moet deze eis worden opgenomen in de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven.

De Governance Update van december is uit met o.a. digi-commissaris en maatschappelijke antenne commissaris.

Prijs voor beste overleg in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuurTata Steel Nederland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur of de directie. Naast Tata Steel Nederland was ook FrieslandCampina genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij Tata Steel Nederland is het overlegproces meer verankerd in de gehele organisatie en heeft deze zich strategisch bewezen.

De Governance Update van november is uit, met onder meer moeizame vorderingen invoering AVG, mede-beleidsbepalers en lenige commissarissen.

Nationaal Register breidt zijn adviseursteam uit met Marianne Luyer en Adriaan Lieftinck.Marianne Luyer is deze zomer officieel gestart als adviseur op het gebied (in-company) opleidingen en boardroomadvies en is tevens verbonden aan NR als coördinator voor het programma ‘High Level Toezicht’ - voor ervaren toezichthouders. Zij was hiervoor al enige tijd actief betrokken bij de opleidingstak van Nationaal Register.

De Governance Update van oktober is uit, met onder meer belangenverstrengeling, de commissaris onder een maatschappelijk vergrootglas en pensioentoezicht.

Frederieke Leeflang (1969) en Ewoud Goudswaard (1958) zijn op 5 oktober in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV. Nationaal Register begeleidde de invulling van deze vacatures en wenst hen veel succes bij de uitvoering van hun rol als leden RvC. Bekijk het gehele persbericht.

Governance Update september, met onder meer vertaling van agile-filosofie naar de boardroom, evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen en de keuze tussen een vereniging of stichtingsvorm.

Wanneer u kiest voor een opleiding via Nationaal Register, kiest u voor kwaliteit.Niet alleen heeft Nationaal Register al jarenlang ervaring op het gebied van werving en selectie van commissarissen, ook biedt Nationaal Register al ruim 15 jaar opleidingen voor commissarissen op. Met relevante en actuele thema's, aangevuld met onderwerpen en onderzoeken vanuit het Kenniscentrum van Stcihting Nationaal Register. 

Governance Update van juni, met o.a. dilemma's, langetermijnwaardecreatie en toenemende controledruk

Na een bemiddeling via Nationaal Register is Tjibbe Joustra per Koninklijk besluit benoemd tot voorzitter voor de Raad van Toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/joustra-benoemd-t...

Jannie Riteco, voorzitter Raad van Bestuur van De Waerden, heeft begin dit jaar als één van de eersten deelgenomen aan ons nieuwe programma High Level Toezicht.

37e Zakenvrouw van het Jaar Aukje KuypersIn de jaren ’20 van de vorige eeuw zag haar overgrootvader de opkomst van de centrale verwarming als kans om zijn bedrijf uit te bouwen. Bijna een eeuw later pakt ook Aukje Kuypers, vierde generatie aan het roer van technisch dienstverlener Kuijpers, haar kansen op het gebied van energieneutrale en gezonde installaties voor gebouwen en industrie – liefst met zoveel mogelijk vrouwen én ‘Anders Denkers’ erbij. Haar feeling voor inclusief innoveren werd onlangs beloond met de titel Prix Veuve Clicquot Zakenvrouw van het Jaar 2018.

Nationaal Register en Nederland ICT voeren onderzoek uit naar digitale transformatie op bestuurlijk niveau. Het doel ervan is inzichtelijk te krijgen hoe boards (besturen/directies, rvc en rvt) van beursfondsen, mid-market bedrijven en semipublieke organisaties, omgaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Zien zij digitalisering primair als een bedrijfsvoering vraagstuk of benaderen zij digitalisering meer op strategisch niveau, vanuit de implicaties die dat heeft voor de transformatie van hun business en relatie met de klant?

Afgelopen woensdag heeft de eerste groep van 2018 de Leergang Board Potentials afgerond! Het was weer een mooie afsluitende avond in de Hermitage, wij danken de deelnemers voor hun inzet en enthousiasme. Zelf ook het pad van de nieuwe stijl commissaris verkennen? Het is nu mogelijk om u aan te melden voor de groepen startend in september!

Governance Update van maart is uit, met onder meer dwarsdenkers, Mark Rutte 'nooit commissaris', toezicht in 2025 en de toepasselijkheid van de WNT.

Aukje Kuypers, bestuurslid van Stichting Nationaal Register, is maandagavond in het Amstel Hotel verkozen tot Zakenvrouw van het jaar 2018. "Ik kan het niet geloven. Het is een enorme eer" aldus Aukje. Aukje, van harte gefeliciteerd met deze titel!Meer over Aukje Kuypers. 

In 2017 verscheen de Atlas van het Toezicht, met Ton van Zonneveld als één van de auteurs. Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van zijn overlijden op woensdag 28 februari 2018. Henk den Uijl, o.a. beleidsadviseur bij NVTZ, schreef een In Memoriam.

De eerste editie van dit jaar is uit! Meer weten over de zaak Zoutendijk, de D van Digitoezicht, medezeggenschap en verantwoording over cultuur? Lees dan de Governance Update van februari.

Sinds 1 januari 2018 mag KPMG zich met trots kennispartner noemen van Nationaal Register.

Volgens de maandag jl. gepubliceerde Edelman Trust Barometer stagneert de groei van het vertrouwen van de burger in het bedrijfsleven zowel wereldwijd als in Nederland. Om hier verandering in te brengen is ‘good governance’ een vereiste. De huidige samenleving vraagt om nieuw type organisaties die oog hebben voor de belangen van alle stakeholders en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze context organiseren de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) i.s.m. het Nationaal Register jaarlijks een evenement om commissarissen van participaties professioneel verder te versterken en nog beter laten inspelen op ontwikkelingen, zoals digitalisering, cybersecurity en artificial intelligence.

Het programma voor onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018 staat online. Tien thema's, verspreid over drie data. Heeft u uw keuze al gemaakt?

Persbericht - Advocaat mr. Hugo Reumkens (Tilburg, 1969) is per 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van het Stichtingsbestuur van Tilburg University na een succesvolle wervingsprocedure door Nationaal Register.

Governance Update van december is uit, met daarin onder andere cultuur en lange termijn waardecreatie volgens de nieuwe Code, de gewenste proactieve houding van een commissaris bij het familiebedrijf, luisteren tussen de regels door en integrated thinking & acting.

Prijs voor beste samenwerking in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur uitgereikt aan KPN tijdens jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance.

In samenwerking met het Governance Kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’.

Per 1 oktober 2017 is drs. Guïljo van Nuland benoemd als adviseur bij Nationaal Register. Hij richt zich op het uitvoeren van zoekopdrachten voor commissarissen en toezichthouders in de private en (semi)publieke sector. Daarnaast versterkt Guïljo de boardroomadviespraktijk van Nationaal Register.