Nieuws

Hier kunt u het nieuws van NR Governance vinden.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

Lees de Governance Update van oktober 2014 via deze link. Op deze pagina kunt u zich kosteloos abonneren.

Een commissariaat of functie als toezichthouder is een verrijkende ervaring. Zeker nu raden steeds diverser van samenstelling worden en er meer belang wordt gegeven aan het niveau en de betrokkenheid van kandidaten. Deze Commissaris nieuwe stijl is een stimulans voor good governance en een uitdagende stap in een persoonlijke carrière.Voor wie

Het kabinet moet voorlopig niet opnieuw sleutelen aan de salarissen van topfunctionarissen in de semipublieke sector. De Wet Normering Topinkomens (WNT), die een maximum stelt van 130 procent van een ministerssalaris, is nog maar net in werking. De effecten zijn nog niet eens goed in beeld.

Beloningsadviseur Hans Bedet en Maarten den Ottolander van Partner in Toezicht richten zich in hun stukken op de opiniepagina (FD 10 juni en FD 5 juni) met name op de vergoeding van toezichthouders.Dit is niet de juiste insteek wanneer het gaat om goed toezicht in de (semi) publieke sector. De beloning voor commissarissen speelt vaker een secundaire rol in de afweging dan hier door Bedet en Den Ottolander wordt aangenomen.

Tijdens het congres 'Governance Pensioenfondsen, een nieuwe fase' overhandigde Nationaal Register-voorzitter Willem van Hassel het eerste exemplaar van de Toolkit Governance Pensioenfondsen aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 19 mei 2014 organiseerden wij het middagsymposium ‘Governance Pensioenfondsen, een nieuwe fase’. Tijdens het symposium is het eerste exemplaar van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uitgereikt aan mevrouw Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Talent naar de Top en Nationaal Register organiseren op 19 februari 2014 ’s middags bij PGGM in Zeist, een congres gericht op de 250 vacatures in het toezicht van pensioenfondsen. Vacatures die medio 2014 gaan ontstaan als gevolg van de nieuwe Governance voor Pensioenfondsen en waarvoor deskundige vrouwen nodig zijn.Else Bos (CEO PGGM), Joanne Kellermann (directeur DNB) en Fieke van der Lecq (hoogleraar pensioenmarkten, RvC Delta Lloyd), spreken over de ontwikkelingen in de pensioensector en over hun eigen ervaringen als bestuurder en/of toezichthouder.

VERSLAG SYMPOSIUM GOED BESTUUR BRANCHE EN BEROEPDe bijzondere governancestructuur van branche- en beroepsorganisaties vraagt om stevige besturen met een open oog voor de belangen van de leden, bleek tijdens het symposium rond de verschijning van de Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep. Nationaal Register-voorzitter Willem van Hassel reikte het eerste exemplaar uit aan VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes.

Per 1 februari 2014 wordt mevrouw drs. Carla Aalse benoemd tot adviseur van Nationaal Register in Den Haag. Zij zal zich voornamelijk richten op het uitvoeren van zoekopdrachten voor commissarissen en toezichthouders in de (semi)publieke en de private sector. Daarnaast versterkt zij de boardroomadviespraktijk van Nationaal Register.

Op 10 februari 2014 heeft onze voorzitter Willem van Hassel de Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep uitgereikt aan Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW.

Unieke leerlijn voor professionals met pensioen- of toezichtervaringIntern toezicht speelt een grotere rol bij  pensioenfondsen. Een goede toezichthouder is een stimulans voor het pensioenfonds. Goed toezicht staat of valt met de kwaliteit van mensen. Als intern toezichthouder moet u de juiste bagage in huis hebben en voldoen aan de geschiktheidseisen van DNB.

De aard van het commissariaat is de laatste tien jaar ingrijpend veranderd. Commissarissen zijn jonger geworden, steeds meer toezichthouders zijn vrouwen en ook hun culturele achtergrond is steeds diverser. Toch ziet Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het Nationaal Register, nog veel ruimte voor verbetering. Meer voordrachtscommissarissen benoemen, bijvoorbeeld.Klik hier voor het artikel. 

Workshops Commissariaat en Toezicht 2014Stimulerend toezicht staat of valt met de kwaliteit van mensen. Nationaal Register verzorgt al twaalf jaar de workshops Commissariaat en Toezicht met vooraanstaande docenten uit de praktijk van het commissariaat. U vergroot uw inzicht in de huidige standaarden en visies op het gebied van bestuur en toezicht en deelt mee in de actuele praktijk van de rol van toezicht. Onze workshops zijn bestemd voor zowel de ervaren als aankomende commissarissen en toezichthouders.

Vertrouwen, integriteit, boardroomdynamiek en soft skills vormden de buzzwords tijdens het congres Commissariaat in ontwikkeling van het Nationaal Register, waarop ook de vernieuwde Toolkit Commissariaat en de Governance Kennisbank werden gepresenteerd. Lees verder.

Geschreven door: Hans MaarsenAmsterdamBeperking van aantal functies eist haar tol bij familiebedrijvenFamiliebedrijven en semipublieke instellingen komen moeilijker aan toezichthouders door een nieuwe wettelijke regel die het aantal commissariaten per persoon aan banden legt. Zwaargewichten uit het bedrijfsleven moeten functies opgeven of kunnen zich niet beschikbaar stellen omdat ze ‘vol zitten’.

Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het Nationaal Register, is voorafgaande aan het symposium 'Commissariaat in ontwikkeling' in Rotterdam door BNR-radio geïnterviewd over de veranderende wetgeving en het daardoor dreigende tekort aan commissarissen.

 Den Haag – Een nieuwe wetswijziging legt het aantal commissariaten binnen familiebedrijven aan banden. Door deze wijziging mag een commissaris nog maximaal vijf posten bekleden.

 Geschreven door: Hans MaarsenAmsterdam

 Het risico dat directeuren en commissarissen aansprakelijk worden gesteld voor debacles bij bedrijven, neemt toe. Het grote aantal faillissementen sinds de recessie van 2008 voorspelt weinig goeds, zegt Nationaal Register, beheerder van een databank van toezichthouders.

Per 10 oktober 2013 wordt de heer mr P.J. Gortzak (1958), hoofd beleid APG Groep, benoemd als bestuurslid op voordracht van FNV Vakcentrale van het Nationaal Register in Den Haag.

In de tijd dat de besturen van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties werden omgevormd tot raden van toezicht, omdat er een directie of raad van bestuur werd benoemd, repte niemand over de competenties van de toezichthouders. Bestuurders werden vaak automatisch toezichthouders, terwijl er toch een groot verschil is tussen besturen (actief managen) en toezicht houden (controleren, adviseren en werkgever van de directie zijn). In veel gevallen is de overgang vloeiend verlopen en hebben toezichthouders ‘tijdens de rit’ ervaring op kunnen doen. dat kan nu niet langer.

Op 31 oktober presenteren wij tijdens het symposium “Commissariaat in ontwikkeling” in Rotterdam de geheel vernieuwde Toolkit Commissariaat, samen met onze Governance Kennisbank.

Per 1 juli 2013 versterkt mevrouw mr. Annelies de Groot ons team. Zij zal zich voornamelijk richten op het uitvoeren van zoekopdrachten voor commissarissen en toezichthouders in het bedrijfsleven en de semipublieke sector. Daarnaast versterkt zij de boardroomadviespraktijk van Nationaal Register.