Nieuws

Hier kunt u het nieuws van NR Governance vinden.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

Per 1 februari 2014 wordt mevrouw drs. Carla Aalse benoemd tot adviseur van Nationaal Register in Den Haag. Zij zal zich voornamelijk richten op het uitvoeren van zoekopdrachten voor commissarissen en toezichthouders in de (semi)publieke en de private sector. Daarnaast versterkt zij de boardroomadviespraktijk van Nationaal Register.

Op 10 februari 2014 heeft onze voorzitter Willem van Hassel de Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep uitgereikt aan Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW.

Unieke leerlijn voor professionals met pensioen- of toezichtervaringIntern toezicht speelt een grotere rol bij  pensioenfondsen. Een goede toezichthouder is een stimulans voor het pensioenfonds. Goed toezicht staat of valt met de kwaliteit van mensen. Als intern toezichthouder moet u de juiste bagage in huis hebben en voldoen aan de geschiktheidseisen van DNB.

De aard van het commissariaat is de laatste tien jaar ingrijpend veranderd. Commissarissen zijn jonger geworden, steeds meer toezichthouders zijn vrouwen en ook hun culturele achtergrond is steeds diverser. Toch ziet Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het Nationaal Register, nog veel ruimte voor verbetering. Meer voordrachtscommissarissen benoemen, bijvoorbeeld.Klik hier voor het artikel. 

Workshops Commissariaat en Toezicht 2014Stimulerend toezicht staat of valt met de kwaliteit van mensen. Nationaal Register verzorgt al twaalf jaar de workshops Commissariaat en Toezicht met vooraanstaande docenten uit de praktijk van het commissariaat. U vergroot uw inzicht in de huidige standaarden en visies op het gebied van bestuur en toezicht en deelt mee in de actuele praktijk van de rol van toezicht. Onze workshops zijn bestemd voor zowel de ervaren als aankomende commissarissen en toezichthouders.

Vertrouwen, integriteit, boardroomdynamiek en soft skills vormden de buzzwords tijdens het congres Commissariaat in ontwikkeling van het Nationaal Register, waarop ook de vernieuwde Toolkit Commissariaat en de Governance Kennisbank werden gepresenteerd. Lees verder.

Geschreven door: Hans MaarsenAmsterdamBeperking van aantal functies eist haar tol bij familiebedrijvenFamiliebedrijven en semipublieke instellingen komen moeilijker aan toezichthouders door een nieuwe wettelijke regel die het aantal commissariaten per persoon aan banden legt. Zwaargewichten uit het bedrijfsleven moeten functies opgeven of kunnen zich niet beschikbaar stellen omdat ze ‘vol zitten’.

Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het Nationaal Register, is voorafgaande aan het symposium 'Commissariaat in ontwikkeling' in Rotterdam door BNR-radio geïnterviewd over de veranderende wetgeving en het daardoor dreigende tekort aan commissarissen.

 Den Haag – Een nieuwe wetswijziging legt het aantal commissariaten binnen familiebedrijven aan banden. Door deze wijziging mag een commissaris nog maximaal vijf posten bekleden.

 Geschreven door: Hans MaarsenAmsterdam

 Het risico dat directeuren en commissarissen aansprakelijk worden gesteld voor debacles bij bedrijven, neemt toe. Het grote aantal faillissementen sinds de recessie van 2008 voorspelt weinig goeds, zegt Nationaal Register, beheerder van een databank van toezichthouders.

Per 10 oktober 2013 wordt de heer mr P.J. Gortzak (1958), hoofd beleid APG Groep, benoemd als bestuurslid op voordracht van FNV Vakcentrale van het Nationaal Register in Den Haag.

In de tijd dat de besturen van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties werden omgevormd tot raden van toezicht, omdat er een directie of raad van bestuur werd benoemd, repte niemand over de competenties van de toezichthouders. Bestuurders werden vaak automatisch toezichthouders, terwijl er toch een groot verschil is tussen besturen (actief managen) en toezicht houden (controleren, adviseren en werkgever van de directie zijn). In veel gevallen is de overgang vloeiend verlopen en hebben toezichthouders ‘tijdens de rit’ ervaring op kunnen doen. dat kan nu niet langer.

Op 31 oktober presenteren wij tijdens het symposium “Commissariaat in ontwikkeling” in Rotterdam de geheel vernieuwde Toolkit Commissariaat, samen met onze Governance Kennisbank.

Per 1 juli 2013 versterkt mevrouw mr. Annelies de Groot ons team. Zij zal zich voornamelijk richten op het uitvoeren van zoekopdrachten voor commissarissen en toezichthouders in het bedrijfsleven en de semipublieke sector. Daarnaast versterkt zij de boardroomadviespraktijk van Nationaal Register.