Nieuws

Hier kunt u het nieuws van NR Governance vinden.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

In de tijd dat de besturen van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties werden omgevormd tot raden van toezicht, omdat er een directie of raad van bestuur werd benoemd, repte niemand over de competenties van de toezichthouders. Bestuurders werden vaak automatisch toezichthouders, terwijl er toch een groot verschil is tussen besturen (actief managen) en toezicht houden (controleren, adviseren en werkgever van de directie zijn). In veel gevallen is de overgang vloeiend verlopen en hebben toezichthouders ‘tijdens de rit’ ervaring op kunnen doen. dat kan nu niet langer.

Op 31 oktober presenteren wij tijdens het symposium “Commissariaat in ontwikkeling” in Rotterdam de geheel vernieuwde Toolkit Commissariaat, samen met onze Governance Kennisbank.

Per 1 juli 2013 versterkt mevrouw mr. Annelies de Groot ons team. Zij zal zich voornamelijk richten op het uitvoeren van zoekopdrachten voor commissarissen en toezichthouders in het bedrijfsleven en de semipublieke sector. Daarnaast versterkt zij de boardroomadviespraktijk van Nationaal Register.