Stichting NR

Onze eigen governance

NR is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige entiteiten: Stichting NR, NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.

Stichting NR, onze kennistak, is een onafhankelijke stichting die deels wordt gefinancierd door de andere 3 entiteiten. Daarnaast ontvangt de stichting inhoudelijke bijdragen van BDO, Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITP, KPMG, NVTZ en PwC als ook van de SER en onze founding fathers CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW.

 

Voorzitter bestuur 
Winnie Sorgdrager is voorzitter van Stichting NR, minister van Staat, toezichthouder en bestuurder. 'Als voorzitter van Stichting NR wil ik graag een bijdrage leveren aan een verdere kwaliteitsverbetering van het toezicht in Nederland en daarin spelen diversiteit en professionalisering een belangrijke rol.'

Bestuur

Stichting NR heeft dan ook een eigen bestuur:

  • Winnie Sorgdrager, voorzitter, minister van Staat, toezichthouder en bestuurder
  • Erwin Capitain, penningmeester, toezichthouder en bestuursadviseur
  • Peter Gortzak, hoofd Beleid APG, op voordracht van het FNV
  • Aukje Kuypers, Algemeen Directeur Kuijpers
  • Pieter Oudenaarden, Lid College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede en toezichthouder, op voordracht van CNV
  • Jeannine Peek, Algemeen Directeur Capgemini Nederland, op voordracht van VNO-NCW

Olaf Smits van Waesberghe is directeur van de Stichting Nationaal Register.

Bestuur Stichting Nationaal Register
Bestuur Stichting Nationaal Register

NR Founding Fathers

logo's founding fathers

Winnie Sorgdrager
Winnie Sorgdrager