Adriaan Lieftinck

Governance Adviseur

Adriaan Lieftinck is een ervaren bestuurder, adviseur en toezichthouder en bij NR actief als boardroomadviseur. Zijn ervaring en expertise als adviseur zijn geworteld in de zorgsector en social services. Stimuleert innovatieve technologie in gezondheidszorg en de duurzame economie. Richt zich tevens op de reductie van stikstofemissie in de landbouw en het realiseren van een circulaire precisielandbouw.

Als toezichthouder verbindt Adriaan zich aan organisaties in de zorg en onderwijs.

‘Een goede dialoog over governance vraagstukken is relevant voor elke raad.’

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht van Catharina Ziekenhuis Eindhoven, lid audit committee
Lid Raad van Toezicht van Sint Maartenskliniek Nijmegen, vz audit committtee
Lid Raad van Toezicht van Stichting Pameijer, lid audit committee

Opleiding

Masterclass Directeuren van Gezondheidszorginstellingen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Master of Business Administration, Insead Fontainebleau
Werktuigbouwkunde/Industriële Organisatie, TU Delft

Adriaan op LinkedIn

LinkedIn Adriaan

Portretfoto Adriaan Lieftinck

Contactgegevens

Tel: 06 12 01 06 83
E-mail: alieftinck@nrgovernance.nl