Marianne Luyer

Governance Adviseur

Marianne Luyer is maatschappelijk actief als vrijwilliger, in de politiek, en als toezichthouder en adviseur. In juni 2012 is een boek van haar hand verschenen: ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’. In oktober 2017 verscheen het tweede boek ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’. Op verzoek houdt zij lezingen, leidt zij debatten en dialoogtafels. Zij is ondernemer, toezichthouder en adviseur bij het Nationaal Register. Haar expertise is sturen en toezicht houden op cultuur en gedrag en waardegedreven toezicht.

Huidige nevenfuncties

  • Voorzitter RvT Exodus
  • Voorzitter RvT CNV Connectief
  • Lid Bestuur Steenkampfonds CDA
  • Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres

Opleiding

  • Certified Management Consultant (OOA)
  • Arbeids-en Organisatiepsychologie (OU)
  • HBO P&O (HOP-CIVOB)

Publicaties

Portretfoto Marianne Luyer

Contact

Tel: 06-53783868
E-mail: mluyer@nrgovernance.nl