De portefeuille van Harry van Dorenmalen

'Graag een beetje meer durven en doen!'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam en leeftijd:

Harry van Dorenmalen (66), meervoudig commissaris en voormalig chairman van IBM Europe en ceo van IBM Benelux.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter van het bestuur van Health Valley. Het zorginnovatienetwerk van Oost-Nederland richt zich met zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden als partners op de gezondheid en de zorg van morgen door het identificeren van vraagstukken in de zorg, het bij elkaar brengen van publieke en private partijen en het versnellen van innovatie met inzet van technologie.

Bestaande portefeuille Harry van Dorenmalen toezicht- en bestuursfuncties:

  • Voorzitter raad van advies LINKIT
  • Voorzitter Sport Innovator
  • Voorzitter raad van commissarissen SURF (coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen)
  • Voorzitter Taskforce Samen Vooruit in Gezondheidszorg, VWS
  • Voorzitter CoSTA-programma VNO-NCW
  • Lid commissie Sectorplan Bèta en Techniek, OCW.

Waarom heeft men u benaderd: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

‘Men heeft mij gevraagd omdat de vorige voorzitter ging stoppen en men een nieuwe voorzitter zocht die kennis en ervaring binnen zou kunnen brengen rond gezondheidszorg, digitalisering en innovatie en Health Valley zou kunnen transformeren naar de volgende fase. Deze competenties heb ik kunnen opdoen en oefenen in mijn vorige baan bij IBM en in mijn huidige rollen in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en sport.’

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘Naast Europese en nationale plannen en richtingen is het belangrijk dat de kracht van een regio beter benut gaat worden om aan te tonen dat bepaalde oplossingen werken in het veld en bij burgers. In de regio komen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar en kunnen specifieke doelgroepen concreter en met meer pragmatiek helpen en aantonen hoe het echt werkt.’

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Nee, niet echt. Het gesprek met het bestuur en het team dat het werk doet, gaf me voldoende informatie en gevoel om hierin te stappen.’

Hoe hebt u zich ingewerkt?

‘Eigenlijk zoals je dat normaal doet: via stukken lezen, veel gesprekken voeren met het bestuur en vooral ook met het team en de stakeholders en door je een beeld te vormen van de vraag en het aanbod van vandaag, maar vooral ook van morgen en in de tijd. Daarnaast hebben we redelijk snel een idee op tafel gekregen en zijn we gaan toetsen of dit werkt. We willen dit vooral doen op basis van trust en niet uitsluitend op basis van control, want er moet wel zuurstof bij.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie en welke rol kan het bestuur daarbij spelen?

‘De uitdagingen liggen bij gisteren, vandaag en morgen. Met gisteren bedoel ik dat we moeten beginnen met veel meer te waarderen wat er in het verleden is neergezet. Dat kun en moet je behouden, want kennelijk is er toch veel goeds gedaan. Met vandaag kijk je hoe de organisatie ervoor staat, hoe het team ervoor staat en of de energie- en ambitiemeter op groen staat. Maar waar we de meeste tijd aan besteed hebben, is de vraag wat Health Valley moet zijn en brengen de komende jaren en wat de partners en de markt van ons verwachten. Als je die “lat” niet goed snapt en kan aangeven, mis je de kloppende ambitie – elke dag.’

Hoe past de nieuwe functie in de rest van uw portefeuille?

‘Die match is helemaal goed, want deze nieuwe functie is complementair aan de andere functies in mijn portefeuille. Vanuit de focus op onderwijs, sport en gezondheid op landelijk en Europees niveau, past dit keurig in het toepassen van deze zaken in een regio waar we het kunnen waarmaken en laten zien, waar we kunnen leren en zaken beter maken.’

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

‘Dit is allemaal goed te combineren en tijd is een relatief begrip. Commissarissen zijn ook bevoorrecht dat ze in verschillende keukens mogen kijken en daar geweldig veel van kunnen leren. Ik probeer een goede balans tot stand te brengen tussen raad van toezichttaken en raad van adviestaken, waarbij je bij advies meer creativiteit en innovatie kan inbrengen. Dat is nu (maar zeker morgen) veel meer nodig.’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

‘Rond de 40 uur per week gemiddeld, hetgeen een stuk minder is dan toen ik in vaste dienst was bij IBM :-)'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

‘Commissarissen zijn in het algemeen goed in toezicht en controle en dat is ook belangrijk. Maar in vorige rollen in deze functie heb ik geleerd dat volgende drie zaken ook belangrijk zijn: 1) er veel tijd aan besteden om het goed te snappen, 2) follow-up plegen en 3) positief challengen, zodat men steeds een gezonde ambitie kan aantonen. Vooral zaken als digitalisering, inclusie en het werken aan een trusted model moeten echt aandacht krijgen. Immers: If nothing changes, nothing changes, dus graag een beetje (meer) durven en doen!’