Atlas Governance Pensioenfondsen

De herziene versie en opvolger van de Toolkit(s) Governance Pensioenfondsen

De Atlas Governance Pensioenfondsen balt ruim tien jaar ervaring samen op het gebied van pension fund governance. De volgende thema’s worden uitgebreid behandeld: managementcyclus, inrichting pensioenfonds, stakeholdermanagent en risicomanagement. Er is zowel een gedrukte uitgave als een online versie, deze wordt voortdurend geactualiseerd en ontsluit bovendien leerzame thema-interviews, aanvullende kennis en informatie en een deskundigenvraagbaak. De Atlas is een uitgave van het Nationaal Register en is tot stand gekomen door bijdragen van APG Groep, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren en Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector.

De Atlas Governance Pensioenfondsen kent naast een gedrukte uitgave ook een onlineversie. Deze hedendaagse vorm van informatievoorziening sluit aan op innovatieve leerplatformen als SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register. De onlineversie bevat bovendien verwijzingen naar interessante publicaties van alle partijen die meewerkten aan deze herziene uitgave.

U kunt de hardcopy Atlas bestellen via de knop 'bestel' aan de rechterkant van de pagina.

Ga direct naar de Atlas Governance Pensioen online

Na de laatste uitgave in 2014 is er anno 2019 veel veranderd in de discussie over pensioenfondsen. Niet alleen als het gaat om de vermogenspositie, de beleggingen en het risicoprofiel, maar bijvoorbeeld ook rond uitbesteding en opschaling van de backoffice en de (perceptie op de) kwaliteit van het bestuur en de directie. Bovendien deed de sector inmiddels ruim tien jaar ervaring op met intern toezicht. De focus komt steeds meer te liggen op geschiktheid, houding en het (vermeende) doen en laten van de belangen- en verantwoordingsorganen, de interne toezichthouders en de bestuurders. Integriteit, cultuur en ESG-criteria krijgen alle aandacht. Dit alles tezamen leverde voldoende best practices op en was aanleiding om kritisch te kijken naar de kwaliteit van de totale governance van pensioenfondsen.

(Uitgave april 2019)