De governancedriehoek in bedrijf

Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt.

Een bloeiend bedrijf

Als we ons voorstellen hoe het meest ideale bedrijf eruitziet, dan zien we een mooi of zelfs imposant gebouw voor ons in een schone, misschien wel groene omgeving met blije, gemotiveerde mensen. We verschillen vast van gelijk beeld bij gemotiveerde medewerkers. Het menselijk kapitaal dat alleen in verplichtingen op de balans staat, maar wat in feite de echte waarde is van een bedrijf. Hoe we ermee omgaan is minutieus vastgelegd in cao’s, gedragscodes en protocollen, maar dat blijkt slechts een deel van het verhaal. Mensen willen betrokken zijn, meepraten, meedenken. Als je van waarde bent en daar ook naar gewaardeerd wordt, dan motiveert dat enorm. Zonder bevlogen medewerkers ontstaat geen bloeiend bedrijf.

Een sterke pilaar, geworteld in ons arbeidsbestel, is de relatie tussen bestuur en ondernemingsraad. Via de ondernemingsraad komt de informatie uit alle lagen van de organisatie naar boven. Nog sterker wordt de samenwerking als er een relatie groeit in de governancedriehoek, tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de ondernemingsraad. Ieder vanuit zijn eigen rol, verplichtingen en bevoegdheden, maar allemaal met hetzelfde doel: een bloeiend bedrijf. Voorliggend boek gaat over de governance binnen deze driehoek. Hoe organiseer je die band zodanig dat het bedrijf er beter van wordt? Hoe versterken de organen elkaar? De afgelopen vier jaar is met de Driehoek 3D Trofee, uitgereikt door de Alliantie Governance en Medezeggenschap, al veel aandacht besteed aan de beste voorbeelden hiervan uit ons land.

Dit naslagwerk zet alle regels en gebruiken van het overleg binnen de governancedriehoek voor u op een rij en geeft tips voor de praktijk. Ook maakt u kennis met de genomineerden en winnaars van de Driehoek 3D Trofee van de afgelopen jaren. We hopen dat deze publicatie u inspireert om te investeren in deze driehoek. Alle veranderingen die bedrijven en organisaties de komende tijd te wachten staan, zullen uitdagend zijn voor bestuurders, toezichthouders en medewerkers. Dat vraagt om een goed onderling fundament.

Inge Brakman
Voorzitter Alliantie Governance en Medezeggenschap

(Uitgave februari 2021)

Lees online, hardcopy niet meer te bestellen.