Onboarding van commissarissen en bestuurders

Het lijkt zo voor de hand liggend – er moet een goed introductieprogramma
komen voor de recent benoemde commissaris of bestuurder. NR Governance en Wesselo zien dat de praktijk anders uitwijst. Daarom willen wij met de publicatie onboarding van commissarissen en bestuurders aandacht vragen voor onboarding en waarom wij dit als een essentieel onderdeel zien van good governance.

Dit doen we aan de hand van een aantal voorbeelden in en rond de bestuurskamers in Nederland, waarbij beide kanten worden belicht. Enerzijds vanuit best practice, voorbeelden waaruit blijkt dat onboarding substantieel heeft bijgedragen aan de kans van slagen voor de nieuwe commissaris of bestuurder. Anderzijds vanuit bad practice, waarmee we aandacht willen vragen voor de risico’s wanneer een introductieprogramma ontbreekt of onvoldoende relevant is uitgewerkt.

Onboarding van commissarissen en bestuurders

Onboarding is een onderbelicht facet in onze searchpraktijk waarover we graag met u in gesprek willen gaan. En vanuit die professionele ambitie bevat deze publicatie uiteraard adviezen en suggesties ter inspiratie bij de eerstvolgende vacature in uw RvC en RvB. NR Governance en Wesselo zijn enthousiast een partnership aangegaan rond het thema ‘Good Governance’, onder de naam van Wesselo Governance. Wij streven ernaar onze relaties, kandidaten en opdrachtgevers goed voor te lichten op het gebied van bestuur en toezicht. Jaarlijks kunt u van ons een publicatie verwachten rond een actueel governance thema.

In het boekje leest u de volgende onderwerpen:

Corporate Governance Code
Onboarding van commissarissen en bestuurders
Onboarding is niet iets eenmaligs
Deze publicatie in vogelvlucht

1. Onboarding is een conditio sine qua non!
De waarde
Causaal verband
De risico’s
Bad practices
Best practices

2. Wat maakt onboarding zo lastig?
Oorzaken
Eenmalig of een continu proces?

3. De eerste 100 dagen of hit the ground running?

4. Wie is verantwoordelijk voor onboarding?
Verantwoordelijkheden van de organisatie
Verantwoordelijkheden van de nieuwe commissaris of bestuurder

5. De stappen voor en na onboarding
Van vacature tot benoeming
Van onboarding naar de praktijk van alledag

6. Adviezen voor een relevant introductieprogramma
Voor de organisatie
Voor de nieuwe commissaris en bestuurder

(Uitgave november 2022, 48 pagina's A6 formaat)

Klik op 'bestel' om een fysiek exemplaar te bestellen of lees de publicatie online (klik op de omslag en lees in Issuu).

Het congresverslag van de presentatie van deze publicatie is hier te lezen. 

Prijs ex btw en verzendkosten
€ 10,00