Polderen op een wereldtoneel

De Sociaal-Economische Raad (SER), NR Governance (NR), Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) en Strategic Management Centre (SMC) presenteerden op 19 mei 2021 binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De kernvraag van het onderzoek luidt:“In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?”

De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor (aspirant-)commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Zo is er grote variatie in de substantie van het toezicht; dat is de mate waarin het toezicht op tussenholdings naar de letter en de geest voldoet aan geldende codes voor goed bestuur:

a. Bijna een derde van de commissarissen beoordeelt zijn of haar rol slechts als een “formaliteit"
b. Meer dan de helft van de commissarissen geeft niet of nauwelijks invulling aan de werkgeversrol en de netwerkrol
c. Een derde van de commissarissen houdt zich niet of zeer beperkt bezig met langetermijnwaardecreatie en risicomanagement
d. Veel commissarissen doen aan ‘job crafting’; ze voeren kleine wijzigingen door die de substantie van het toezicht vergroten
e. Het samenspel tussen bestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad is daarin cruciaal

Daarnaast geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de diverse stakeholders, zoals de commissarissen, voorzitter van de raad, medezeggenschap, bestuur, aspirant-commissarissen, aandeelhouders en wetgevers en beleidsmakers.

(Uitgave mei 2021)