Toolkit Commissariaat

In 2002 verscheen de eerste versie van de Toolkit Commissariaat. In 2021 verscheen deze vijfde versie die zich als vanouds primair richt op het commissariaat in het bedrijfsleven. Gelet echter op de nog steeds toenemende betekenis van het toezicht in de semipublieke sector is dat goeddeels ook meegenomen in deze nieuwe versie. Waar sprake is van evidente verschillen met het bedrijfsleven worden de daarmee verband houdende aspecten veelal behandeld.

De nieuwe Toolkit Commissariaat is meer dan de vorige edities work in progress. Het toezicht zelf is immers volop in ontwikkeling. Natuurlijk is er volop aandacht voor bestaande wet- en regelgeving en best practices. Met name in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen die nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd.

Deze publicatie bestaat uit tien hoofdstukken met verschillende thema’s en is geschreven als naslagwerk. Het is niet strikt noodzakelijk om de gehele publicatie te lezen. In de inleiding leest u de aanleiding voor het schrijven van deze publicatie. In de inhoudsopgave kunt u gemakkelijk een thema kiezen uit de lijst.

(Uitgave juni 2021)

Toch liever een opleiding volgen? Klik dan hier