Red flags en rechtszaken

On Board
Toezichthouders in het nieuws

Red flags en moreel kompas

Tom de Swaan, rvc-voorzitter van ABN Amro, heeft door de Pandora Papers afstand gedaan van zijn aandelen in een brievenbusfirma, omdat ‘de constructie vragen oproept in de huidige tijd’. Hoogleraar Marcel Pheijffer ziet dat anders: ‘Hoe kan je medewerkers stimuleren alert te zijn op witwastransacties en deze te melden, terwijl jezelf onderdeel bent van een structuur die op dat vlak allerhande red flags kent?’ Volgens de hoogleraar is het ‘de arrogantie van de macht die maakt dat Hoekstra en De Swaan nu in een rijtje staan met staatslieden en criminelen die het niet zo nauw namen’. Politici en commissarissen met een moreel kompas kijken wat hem betreft niet alleen naar de letter van de wet. ‘Zij weten wat te laten en te doen om geloofwaardig te zijn en te blijven. Zij hebben geen Pandora Papers nodig.’

(Bron: Accountant.nl en FD)

Vrouwenquotum in raden van commissarissen nu wettelijk vastgelegd

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wetswijziging die een evenwichtiger verhouding afdwingt tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Het wetsvoorstel van de demissionaire ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie) werd met 49 stemmen voor (van de 75 zetels) aangenomen. 

(Bron: Volkskrant)

Verzekeraar hoeft oud-commissarissen Imtech niet te vergoeden

Oud-commissarissen van het failliete beursfonds Imtech kunnen fluiten naar een vergoeding voor juridische bijstand. Aansprakelijkheidsverzekeraar CNA hoeft geen dekking te verlenen voor advocaat- en onderzoekskosten, zo werd in hoger beroep beslist door het gerechtshof Amsterdam.

(Bron: Leeuwarder Courant)

Hamers vrijuit

De voormalig ceo van ING, Ralph Hamers, heeft geen verwijtbare missers gemaakt in het witwasdossier. Toezichtsorgaan Tuchtrecht Banken ziet geen bewijs dat de huidige topman van UBS zijn bankierseed geschonden heeft. Dat is anders voor (oud-)commissarissen van de bank, die Hamers een flinke salarisverhoging hadden toegekend zonder oog te hebben voor de maatschappelijke gevoeligheden.

(Bron: FD)