Berenschot

Een aan te raden bestuursmodel?

Een collegiaal bestuur kan ook zonder voorzitter een werkbaar model zijn, mits er voldoende aandacht is voor aanvullende governancevraagstukken. En dat de beste besluiten via de weg van de inhoud tot stand komen en dat hiërarchische verhoudingen hier niet altijd faciliterend voor hoeven te zijn.

Onderzoek naar teambevlogenheid

Marieke Gersdorf, senior managing consultant bij Berenschot, doet promotieonderzoek naar teambevlogenheid. Ludwig Hoeksema (ex-Berenschot) is haar promotor. Samen kijken ze (onder meer) naar toezichthoudende organen als een team. Conclusie: ‘Rvc’s zijn problematische teams.’ Of dat erg is? Het zit in het ontwerp, dus moeten rvc’s er mee leren omgaan, evalueren en verbeteren.

Strategie Trendonderzoek Berenschot

Ja, de (krappe) arbeidsmarkt is dan wel een gespreksonderwerp aan de overlegtafel van bestuurders en commissarissen, toch komt dit onderwerp volgens senior managing consultant Meindert Flikkema van Berenschot vaak nog te laat aan bod. ‘Opeens gaat het niet meer qua bemanning en is het motto: Houston we have a problem.’ Zijn advies: stel als toezichthouder tijdig de goede vragen over de arbeidsmarkt en wees veeleisend als het gaat om de door bestuurders gedeelde informatie. Want: 'Dit is nog maar het begin.'

Waarom ‘bestaansrecht’ zo belangrijk is voor organisaties

Een purpose, ofwel de hoofddoelstelling van een organisatie, krijgt de laatste jaren in de literatuur steeds meer aandacht. En terecht, gezien het grote belang van het concept. Toch zijn veel organisaties zich vaak niet bewust van de positieve en negatieve consequenties van het actief najagen van een purpose. Luuk van Montfort (Berenschot) deed een studie naar purpose.

Gros verwacht groei

Ondanks oplopende geopolitieke spanningen, onzekere economische vooruitzichten en de daaruit voortvloeiende hoge inflatie, zijn organisaties optimistisch gestemd en zien zij nog volop groeikansen in 2023. Maar liefst 90% van de deelnemers aan het Strategie Trendsonderzoek van Berenschot verwacht dit jaar te groeien qua omzet. En een groot deel van hen (32%) denkt zelfs een groeicijfer van meer dan 10% te kunnen presenteren. Dat maakt het gesprek tussen commissaris en raad van bestuur alvast een stuk aangenamer.

Sociale veiligheid

The Voice, De Wereld Draait Door. Studio Sport…. Sociale veiligheid staat in de spotlights van het nieuws. Lees het blog van Monique van der Meer van Berenschot hierover. Het raakt iedereen. Ook de toezichthouder. ‘Mogen mensen nog grapjes maken?’

Er is leven na de groei

De Club van Rome had het er al over: grenzen aan de groei. Het liep anders. De groei explodeerde juist. In de huidige ‘klimaattijd’ ligt de groeivraag weer pregnant op de bestuurstafel. Moeten we wel groeien? Paul Schenderling (Berenschot) schreef er een boek over. Over welzijn versus welvaart, groene versus postgroei, de mythe van groene groei, meer belasting op producten en minder op arbeid. ‘De politiek voert totaal verkeerde discussies.’ En ook zegt Schenderling: ‘Aan de bestuurstafel moet nagedacht worden over nieuwe vormen van groei. De volgende crisis is al in aantocht.’

Krapte op de arbeidsmarkt vergt innovatieve oplossing

Ondanks de huidige crises (Oekraïne, energieprijzen) is er nog altijd een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Wat kunnen organisaties doen? Een bespiegeling door Arthur Claassen, senior managing consultant bij Berenschot.

Strategie-agenda bestuur en toezicht

De arbeidsmarkt is dit jaar het meest besproken onderwerp in de boardrooms, zo blijkt uit het onderzoek Berenschot Strategie Trends 2022. Ook duurzaamheid en de gevolgen van de energietransitie zijn in belang toegenomen. Innovatie, veranderde klantbehoeften en nieuwe businessmodellen hebben dit jaar minder prioriteit.

Strategie-onderzoek

De arbeidsmarkt is dit jaar het meest besproken onderwerp in de boardrooms, zo blijkt uit het Berenschot Strategie Trendsonderzoek 2022. ‘De arbeidsmarkt is een belangrijker thema dan ooit. Maar er zijn duidelijke verschillen in sectoren.’