Benoemingen

Tiny Sanders is benoemd tot voorzitter van de rvc van pakketbezorger UPS Nederland. Hij is oud-voorzitter raad van bestuur Campina en oud-algemeen directeur van PSV. Verder is benoemd: Anita Arts, vice president Global Procurement Supply Chain Solutions Unilever en voormalig Chief Supply Chain Officer Liberty Global.

De mutaties van 14 september 2022 gaan over: Annemieke Roobeek, Hans Turkesteen, Peter van Laarhoven, Steef Hallegraeff en Freddy Weima.

Yasemin Tümer is per mei 2022 benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen bij Topfonds Gelderland. Daarnaast is zij senior-adviseur en toezichthouder bij diverse organisaties.

Mutaties

Joris Wijsmuller is per 1 juni 2022 door de raad van toezicht benoemd als nieuwe directeur-bestuurder bij Duurzaam Den Haag. Joris Wijsmuller was werkzaam als raadslid van de gemeente Den Haag en was aanjager en adviseur op het gebied van bewonersparticipatie, duurzaamheid en stedelijke vraagstukken.

Benoemingsbeleid

Bij het benoemen van toezichthouders wordt zelden gebruikgemaakt van assessments, terwijl deze het afbreukrisico voor zowel de organisatie als de kandidaat in kaart kunnen brengen. Anthon van der Horst van GITP Executive Expertise pleit er dan ook voor om ook toezichthouders vaker een assessment te laten ondergaan (ook al voelt dat wat ongemakkelijk).

Mutaties

Marja Sleeuwenhoek is door de ledenraad benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij Eno Zorgverzekeraar. Sleeuwenhoek is werkzaam als bestuurder bij Viva Zorggroep, brengt ervaring in de ziekenhuiszorg mee en heeft affiniteit met HR.

Mutaties

Katherine Diaz (38) is per 1 januari 2022 benoemd als adjunct directeur van de Stichting NR. Zij volgt Annelies de Groot op die zich meer op advies en toezicht gaat richten. Katherine is al geruime tijd Operationeel Directeur van de NR Academy en zal de twee functies combineren.

Mutaties

Arnout Traas RA (1959) is benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen van ABAB Accountants en Adviseurs. Traas is voormalig cfo van ForFarmers en was daarvoor onder meer lid van de Groepsdirectie van FrieslandCampina. Hij is verder lid van de rvc van bouwbedrijf Heijmans. Als lid rvc met de HR/cultuur-portefeuille is Ellen Schuit (1967) benoemd. Zij is vice president/Talent director North & Central Europe Capgemini Group en was voorheen onder meer werkzaam als HR directeur Capgemini Nederland.

Mutaties

Woningcorporatie Stadgenoot benoemt Jacobine Geel tot voorzitter van de raad van commissarissen. Zij start per 1 december in haar nieuwe functie als toezichthouder.