Deloitte

Digitalisering

Moet elke raad van commissarissen een lid met kennis van kunstmatige intelligentie in zijn of haar portefeuille hebben? Die vraag kwam aan bod tijdens het meest recente commissarissendebat van Deloitte. Catelijne Muller en Evert Haasdijk deelden hun visie op de kansen en uitdagingen van kunstmatige intelligentie in de bijeenkomst.

Soft controls

Commissarissen missen een maatschappelijke antenne en worstelen met het toezicht op cultuur en gedrag, zo blijkt uit onderzoek van Avans Hogeschool en adviesbureau BY Trust, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Deloitte. Een rondetafelgesprek met de onderzoekers over diversiteit en inclusiviteit als sleutel voor integraal en maatschappelijk ingebed toezicht.

Onderzoek

De gemiddelde commissaris mist een goede antenne voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en de toekomst. Ook is hij of zij vaak slecht op de hoogte van wat de organisatie nodig heeft om flexibel en weerbaar in te spelen op nieuwe markten en technologie. Dat blijkt uit de publicatie Voorkom toezicht met een dode hoek, een verkennend onderzoek onder commissarissen naar integratie van cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine.

Pleidooi voor specifieke AI-audit

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence (AI) is meer dan een hype. Het heeft een verregaande invloed op organisaties en het leven van mensen, zowel op technisch als ethisch vlak. Het onderwerp hoort dus hoog op de agenda van commissarissen te staan.

Responsible tax

Moeten bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en eerlijk belasting betalen, zoals Jeroen Dijsselbloem bepleit? Of leidt die belastingmoraal tot een minder goed resultaat en concurrentienadeel? Tijdens het Deloitte Boardroom Breakfast werden de grenzen verkend van responsible tax. Belangrijkste les: discussieer erover en wees bereid om de keuzes te verdedigen.

Circulaire economie

Ja, duurzaamheid is een issue. Zowel voor directie als toezicht. Maar overtuigend is het allemaal nog niet, stelt Anne Huibrechtse-Truijens, Risk Advisory Deloitte. ‘Een magere zes.’ Als toezichthouders handen en voeten geven aan sustainability kan volgens haar het beste door duurzaamheid te koppelen aan risk en tevens het Global Reporting Initiative (GRI) dwingend op te leggen.

Sustainability

Hoe moeten organisaties bijdragen aan een circulaire economie en welke rol kunnen commissarissen daarbij spelen? Kies voor een gefaseerde overstap en integreer maatschappelijke impact in de toon aan de top en de bedrijfscultuur, zo bleek tijdens het door Deloitte georganiseerde Executive Breakfast – Ladies Only. ‘Het mag niet afhankelijk zijn van één enthousiaste bestuurder.’

De Toekomst van Toezicht

Non-executives bij Deloitte in debat over de toekomst van toezicht. ‘Veel bedrijven doen zichzelf mooier voor dan ze zijn. Daar kun je heel ver mee komen, maar een eerlijke relatie met mensen is een veel betere basis.’ En ook: ‘Je kunt best een jaar geen winst behalen en toch waarde creëren.’