Ronald Buitenhuis

Basiskennis, overzicht, verdieping

Bij EY komen steeds meer vragen binnen, ook van toezichthouders, hoe om te gaan met (kansen en bedreigingen rondom) AI. Bernadette Wesdorp, Responsible AI leader bij EY en Auke de Bos, EY-bestuurslid en professor, over onder meer de AI Act, Responsible AI en een speciale AI ethics board. Boodschap: omarm AI als kans, maar wees waakzaam voor de gevaren. ‘Pas zat er nog ongemerkt een robot aan tafel bij een meeting….’

‘Rentmeester Vennootschap als alternatief voor ‘BV’?

‘Sympathiek’ noemt Maarten Appels van Van Doorne het gezamenlijke initiatief van D66 en NSC om een nieuwe rechtsvorm te introduceren. De RV: de Rentmeesterschap Vennootschap. ‘Het is goed en belangrijk dat steward ownership in de belangstelling staat. Tegelijkertijd vrees ik dat het wetgevingstraject voor een aparte rechtsvorm lang zal gaan duren en het daarnaast hoogst onzeker is of een dergelijke nieuwe rechtsvorm er zal komen’, aldus Appels.

“Wicked problems” voor toezichthouders

Volgens Annet de Lange, hoogleraar aan de Open Universiteit en senior managing consultant bij Berenschot, spelen arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid nog altijd een te ondergeschikte rol aan de toezichttafel. Terwijl schaarste en inzetbaarheid ‘wicked problems’ zijn. ‘Geef de HR audit een prominentere rol. Laat je inspireren door koplopers en let ook op de implementatie van je (arbeidsmarkt) adviezen als toezichthouder’, adviseert De Lange.

Strategie Trendsonderzoek Berenschot 2024

Usual suspect-onderwerpen in het Strategie Trendsonderzoek 2024: arbeidsmarkt, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. ‘Maar wie inzoomt, constateert toch ook dat het veelal deelprojecten zijn die onvoldoende op elkaar aansluiten’, zegt senior consultant Berenschot Jasper Hofenk op basis van het Trendsonderzoek. Mooie aanleiding voor toezicht om eens door te vragen in de boardroom. ‘Is er samenhang tussen de silo’s?’ Overigens staan geopolitieke zaken verrassend laag op de agenda, constateert het Trendsonderzoek ook.

Boekbespreking

Mooie analogie. Ook voor toezichthouders. Wat kunnen bestuurders leren van hoe piloten worden getraind? ‘Anders dan piloten doen veel managers maar wat.’

Voordrachtsrecht OR

In een door NR Governance geïnitieerd onderzoek Het heden en de toekomst van het versterkt aanbevelingsrecht wordt gezocht naar antwoorden op de vraag waarom dit voordrachtsrecht van de ondernemingsraad lang niet altijd wordt benut. En of dat beter kan. Onderzoeker Ludwig Hoeksema van het Strategic Management Centre: ‘Dat recht mag best een duwtje krijgen.’

‘Meer aandacht voor basisprincipes van goed bestuur’

Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens heeft recentelijk een ‘zienswijze’ gepubliceerd over ‘de toekomst van het Nederlandse Corporate Governance stelsel’. Auke de Bos, professor aan de EUR en bestuurder bij EY Accountants, is tevreden dat er een vervolg op de bestaande code/Monitoring Commissie komt. Hij pleit wel voor niet verdere juridisering van de code en juist meer aandacht voor basisprincipes en soft skills: ‘Wat is goed bestuur nu eigenlijk?’ Gezocht: een voorzitter die visie combineert met kennis van boardroom dynamics.

Onderzoek naar teambevlogenheid

Marieke Gersdorf, senior managing consultant bij Berenschot, doet promotieonderzoek naar teambevlogenheid. Ludwig Hoeksema (ex-Berenschot) is haar promotor. Samen kijken ze (onder meer) naar toezichthoudende organen als een team. Conclusie: ‘Rvc’s zijn problematische teams.’ Of dat erg is? Het zit in het ontwerp, dus moeten rvc’s er mee leren omgaan, evalueren en verbeteren.

Nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid

Krantenkop in De Telegraaf: 'Sidderen in de bestuurskamer om vrees vervolging: wie is de volgende na ING, Tata en Chemours?' Hugo Reumkens, expert in ondernemingsrecht bij Van Doorne, over veranderende verkeersopvattingen, zorgplicht en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. ‘Bestuurders moeten zich nu meer dan ooit bewust zijn van de maatschappelijke impact van hun beslissingen.’

Leren van het leger

‘In veel organisaties draait het om geld. Bij ons om leven en dood.’ Dat heeft gevolgen voor leiderschap, betoogt voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm in zijn boek Notities van een generaal. ‘In het leger draait het om vertrouwen, blindelings vertrouwen. In een hinderlaag heb je geen tijd om nog even te vergaderen met de baas.’ Het gaat er niet om wat jij als baas zegt, maar hoe mensen jou zien.