Toezicht bij crises

Nieuwe online gids
Zorggovernance

De Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) heeft een nieuwe online calamiteitengids voor toezichthouders in de zorg uitgebracht: Toezicht bij crises. Doel van deze calamiteitengids is om snel in context zicht te geven op de rol van de raad van toezicht bij een crisis.

Calamiteitengids

Duidelijk is dat de raad van bestuur primair verantwoordelijk is bij een crisis. Dat ontslaat de raad van toezicht echter niet van een eigen rol en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden. In de nieuwe gids wordt breed gekeken naar crises (zoals cybercriminaliteit, bestuursintegriteit etc.). Kortom, alle gebeurtenissen die impact hebben op de kwaliteit van zorg of de bedrijfsvoering van de instelling én die de continuïteit van de instelling in gevaar kunnen brengen, komen aan bod. Het is een online handreiking die constant geactualiseerd wordt en voortbouwt op de calamiteitengids van 2012. De covidpandemie is mede oorzaak dat de gids vernieuwd is. De kunst is om als intern toezichthouder een bijdrage te leveren aan de balans tussen controle en beheersing enerzijds en vertrouwen en improvisatie anderzijds. En treedt er een crisis op, dan is het zaak om daarvan te leren om zoals organisatie minder kwetsbaar te worden.

‘Risicoregel-reflex’

Marius Buiting, directeur van de NVTZ: ‘Snelheid en bereik van nieuws door social media zorgen voor een zogenaamde risicoregelreflex. Die reflex bestaat eruit dat bestuur en toezicht van zorg- en welzijnsorganisaties alle mogelijke risico’s zoveel mogelijk willen dichttimmeren om reputatieschade te beperken en continuïteit van zorg te garanderen. Begrijpelijk, maar met al die regels is iedereen verkrampt aan het werk. Dat komt de kwaliteit van het werk en de zorg niet ten goede. De rol van de toezichthouder is om het thema met het bestuur geregeld te agenderen. Een aanbeveling is onder andere ook de risicogebieden waar calamiteiten zich kunnen voordoen, met elkaar te bespreken, hoe de raad van bestuur zicht houdt op deze risico’s, welke informatie er nodig is om signalen te ontvangen over dreigende calamiteiten.’ Naast de lijst met aanbevelingen voor de ‘hard’ controls uit de vorige gids, zijn er nu ook aanbevelingen voor de ‘soft’ controls toegevoegd.

Hier is de gids te raadplegen.