AMG voorzitter

AMG voorzitter

Alliantie Medezeggenschap en Governance

De SER en NR Governance hebben in 2015 de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) opgericht. Op dit moment zijn daarnaast AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten | Mediators en WissemaGroup betrokken. Vanaf 2022 zal ook de NVMz toetreden. AMG is een platform dat zich sterk maakt voor robuust overleg in de governancedriehoek waarin de dialoog tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap bijdraagt aan het goed functioneren van de onderneming.

Profiel voor AMG

De voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance

  • heeft gedegen kennis van de toepassing van de beginselen van good governance en rol van bestuur, toezicht en medezeggenschap;
  • heeft ervaring met de samenwerking in de governancedriehoek en is bekend met de perspectieven bestuurder/ directeur, toezichthouder en ondernemingsraad;
  • heeft een visie op het versterken van de positie van de governancedriehoek en de deelnemers en weet partijen te verbinden;
  • is een inspirerend en enthousiasmerend boegbeeld voor AMG en draagt bij het aan het bereiken van de doelen;
  • handelt zonder last of ruggespraak en is onafhankelijk.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot