Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors (AFD) is een not-for profit stichting in Nederland en vormt een onderdeel van de netwerkorganisatie Amref Health Africa (AHA) dat actief is in vele landen in Afrika op het gebied van gezondheidszorg. Ook heeft AHA vele vestigingen in onder meer Europa en Noord-Amerika. In deze landen vindt fondsenwerving plaats. De fondsen die Amref Flying doctors werft, omvatten private schenkingen, institutionele- en projectfinanciering en ondersteuning door het bedrijfsleven. Op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van diverse programma’s, is er nauwe samenwerking met AHA.

‘Dit is een ontzettend interessante periode om bij betrokken te zijn als toezichthouder’, aldus de selectiecommissie, ‘We kijken uit naar twee nieuwe collega’s die samen met ons zich willen inzetten.’ Voor het profiel ‘Finance’, voorzitter Auditcommissie, zoekt de RvT naar een jonge (startende) toezichthouder. Gezien de doelstelling van de stichting en de samenstelling van de RvT, worden vrouwen expliciet uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Raad van Toezicht Amref Flying Doctors

Als aparte stichting binnen de netwerkorganisatie heeft Amref Flying Doctors een eigen Raad van Toezicht. Deze raad ziet toe op het beleid en het bestuur van AFD. Er is nauwe samenspraak met de AHA organisatie. Compliance en reputatie zijn voor de organisatie van het grootste belang.

Amref Flying Doctors Nederland wordt geleid door een directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf personen. Vanwege de internationale samenstelling is de voertaal Engels. Er is een vacature ‘profiel Netwerk’ en per 1 januari 2023 een tweede vacature voor een voorzitter Auditcommissie.

Profielschets ‘Finance’, voorzitter Auditcommissie

In verband met het aftreden per 1 januari 2023 van de huidige voorzitter Auditcommissie, zoekt de RvT een nieuw lid met het volgende profiel:

 • Heeft een aannemelijke motivatie en een algemene interesse in het continent Afrika; affiniteit met de Afrikaanse gezondheidszorg en begrip van de betekenis van Universal Health Coverage is een pré;
 • Kan de strategische vertaling maken van de finance functie naar waarde creatie;
 • Daagt uit op het gebied van verdere professionalisering en kostenbeheersing; weet een goede balans te stimuleren tussen ‘efficiency en effectiveness’ (met minder kosten meer inkomsten)
 • Brengt een zakelijke, bedrijfskundige blik in op het gebied van organisatieontwikkeling en financiën;
 • Kennis van en ervaring met de financiën van not for profit organisaties is een pré;
 • Is bekend met de karakteristieken en de governance van not-for-profit organisaties in Nederland; ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk;
 • Bereid om de rol van voorzitter van de auditcommissie op zich te nemen, gesteund door de voorzitter RvT en de CFO van de organisatie;
 • Goed rentmeesterschap toont voor de financieringen met Nederlands geld en de beweging ondersteunt van restricted naar meer unrestricted funds;
 • Denkt flexibel mee hoe het unity model van ‘One Amref’ mede vorm te geven in Nederland;
 • Heeft een karakter dat strookt met de kernwaarden van AHA: Integrity, Quality, Ubuntu;
 • In staat om de verdere ontwikkeling van de netwerkorganisatie van AHA te helpen ondersteunen;
 • In staat om een strategie te beoordelen;
 • Heeft een goede reputatie;
 • Kan inhoudelijke en strategische gesprekken in goed Engels voeren;
 • Is bereid om in voorkomende situaties een representatieve rol te vervullen;
 • Kan beslissen over de eigen tijdsbesteding en is bereikbaar en aanwezig;

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Finance, voorzitter Auditcommissie
Locatie
Leiden