Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

GGZ Delfland

GGZ Delfland is een van de oudste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds 1394 draagt de organisatie zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. GGZ Delfland helpt hen de regie over hun leven terug te vinden. Met hun wensen en behoeften als uitgangspunt beslissen cliënten en hulpverleners samen wat de beste behandeling is.

GGZ Delfland levert een breed palet van individuele begeleiding, dagbesteding en (digitale) behandeling van monodisciplinaire geprotocolleerde zorg tot multidisciplinaire specialistische zorg zowel ambulant als in klinieken. GGZ Delfland heeft momenteel 15 locaties verspreid in het geografische adherentiegebied Haaglanden en Rijnmond inclusief de Zuid-Hollandse eilanden.

De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken de GGZ en daarmee het toezicht bij GGZ Delfland tot een bijzondere opdracht. De Raad van Toezicht houdt toezicht conform de ‘nieuwe stijl’. Dat wil zeggen: in samenspraak met de bestuurder een toezichthoudende stijl hanteren, die past bij een organisatie en de besturingsfilosofie van ‘regie’. Enerzijds zet GGZ Delfland zich in om mensen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden. Anderzijds vindt GGZ Delfland het belangrijk dat alle medewerkers regie kunnen hebben op de kwaliteit van zorg, op het resultaat van de inspanningen voor de cliënten, op het functioneren van de organisatie en het welzijn van collega’s en op de rol van GGZ Delfland als geheel.

GGZ Delfland Lid Raad van Toezicht

Voor het profiel ‘Financiën en Bedrijfsvoering, tevens lid Financiële Audit Commissie’, wordt uitgekeken naar een toezichthouder die het volgende kan toevoegen in de Raad van Toezicht:

  • Ruime (bestuurlijke) ervaring op het vlak van (publieke) bekostiging op eindverantwoordelijk niveau;
  • Begrip van de basis van de gezondheidszorg is een must, ervaring/affiniteit met vastgoed en asset management is een pré;
  • Beschikt over aantoonbaar stevige kennis en ervaring van strategische financiële planning, bedrijfsvoering, treasurybeleid en interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  • Doorziet jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en financiële rapportages en is in staat de vertaalslag te maken van cijfers naar de dagelijkse gang van zaken in de zorg;
  • Kennis van digitalisering in een zorgcontext – ook in relatie tot impact op dienstverlening - is gewenst;
  • Weet om te gaan met strategische besluitvormingsprocessen in een complex en divers krachtenveld;
  • Heeft zicht op de rollen en belangen van verschillende (maatschappelijke) stakeholders;
  • Heeft ervaring met en volgt actief actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg;
  • Is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt ernaar.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Profiel downloaden’.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Financiën & Bedrijfsvoering
lid Financiële Audit Commisie
Locatie
Delft