Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Hoogvliet Groep

Hoogvliet Groep

Hoogvliet Groep is van oorsprong een familiebedrijf. De basis is gelegd in 1968 door Leen Hoogvliet met een Cash ‘n Carry-zaak in Kwintsheul. Door het succes is Hoogvliet inmiddels uitgegroeid tot een groep eigentijdse ondernemingen, t.w. Hoogvliet Super B.V., Hoogvliet Beheer B.V. en meerdere deelnemingen.

Met de klant voorop, de mens centraal en met veel oog voor milieu en omgeving is een financieel gezonde groep ondernemingen ontstaan die al meer dan 50 jaar diep geworteld is in de samenleving.

Dichtbij de samenleving is ook de basis van de herijkte visie van de Hoogvliet Groep: ‘In een robuuste samenleving kan iedereen meedoen en verdient iedereen een leefbaar leven en dit kan gecreëerd worden als de kracht van een ieder wordt benut’
Hoogvliet heeft de overtuiging dat dit alleen met verbinding lukt. Daarom is de nieuwe missie van de Hoogvliet Groep: ‘Samen creëren we leefbare gemeenschappen door te verbinden’

Op basis van deze nieuwe visie en missie heeft Hoogvliet Groep de ambitie gemeenschappen duurzaam te versterken. Onder meer via betaalbare producten en diensten, échte aandacht voor de klant, verantwoorde en gezonde voeding, én met betrokkenheid van en bij lokale bedrijven en gemeenschappen. Ook wil Hoogvliet dat de winkels, woningen en andere faciliteiten van de Hoogvliet Groep bijdragen aan een veilige, sociale en prettige (woon)omgeving. Om deze ambities te realiseren worden tevens verbindingen gelegd met andere partijen en ondernemingen.

In aanloop naar de onlangs herijkte strategie van Hoogvliet Groep is geconcludeerd dat het wenselijk is om meer als groep te functioneren, met een meer eenduidige en overkoepelende strategie en beleid, en met meer samenwerking en synergie binnen de Groep. Ook is geconcludeerd dat de vigerende governance onvoldoende aan dit doel bijdraagt. In dat kader is medio 2022 besloten om over te gaan naar één Raad van Commissarissen die op het totaal van de groep zal toezien.

In dat licht is de Raad van Commissarissen van Hoogvliet Groep per augustus 2022 nieuw samengesteld, met de voorzitters van de twee RvC’s van Super resp. Beheer en onder leiding van een (tijdelijke) nieuwe voorzitter die deel is van de Hoogvliet familie en tot dan toe niet betrokken bij het bestuur of toezicht van de Groep. Ook is de afspraak gemaakt dat een verdere invulling van de Raad aan de orde zou zijn op het moment dat de afzonderlijke RvC’s van Super en Beheer medio 2023 zouden worden beëindigd.

De Raad van Commissarissen van Hoogvliet Groep wordt uitgebreid van drie naar vijf leden. 

Profiel lid RvC met een brede financiële achtergrond

Naast de algemene eisen aan een commissaris, worden specifieke selectiecriteria gehanteerd.
Profieleisen:

  • een brede ‘financial’ die bekend is met het reilen en zeilen van grote, en bij voorkeur gediversificeerde ondernemingen;
  • met ervaring in de detailhandelsector, en bij voorkeur in de (food)retail;
  • met bestuurlijke ervaring en bij voorkeur ervaring als toezichthouder;
  • met deskundigheid op financieel en fiscaal gebied en ervaring met financieel en operationeel risicomanagement en compliance;
  • met inzicht en ervaring in het beoordelen van financiële, investeringsvraagstukken en de risicoafwegingen daarbij; 
  • met kennis en ervaring op het vlak van ondernemings- en projectfinanciering en financieringsvraagstukken met het bijbehorende risicobeheer;
  • bekend met de (zich ontwikkelende) eisen op het gebied van ESG-rapportage;
  • bij voorkeur ervaring in ICT en informatievoorziening;
  • op financieel gebied en met gepaste afstand een plezierige en stimulerende sparring partner voor de directie zijn.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Financiële achtergrond