Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Hogeschool van Amsterdam

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod van beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt. Zij kunnen hun talenten maximaal ontplooien om zo zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerde Metropoolregio Amsterdam. Voldoen aan de grootstedelijke, brede en emancipatoire functie gaat hand in hand met onbetwist eindniveau van Associate Degree, Bachelor- en Masteropleidingen.

Profiel beoogd voorzitter HvA Governance- en Remuneratiecommissie

De voorzitter Governance- en Remuneratiecommissie is ervaren op het gebied van personeelsmanagement en is in staat om hier adequaat toezicht op uit te oefenen en om desgevraagd als sparringpartner op te treden voor het CvB. De voorzitter heeft aantoonbare kennis en ervaring met vraagstukken rondom en beleid ten aanzien van het vergroten van diversiteit en inclusie in een organisatie. Kennis van en ervaring met moderne materiele en immateriële arbeidsvoorwaarden, werkorganisaties en kennisdeling zijn een must. Ook brengt deze nieuwe collega een verbreding van de kennis van de RvT op juridisch gebied, met name met betrekking tot arbeidswetgeving, privacywetgeving en medezeggenschap.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
beoogd voorzitter Governance- en Remuneratiecommissie, profiel HRM
Locatie
Amsterdam