Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Hogeschool van Amsterdam

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod van beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt. Zij kunnen hun talenten maximaal ontplooien om zo zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerde Metropoolregio Amsterdam. Voldoen aan de grootstedelijke, brede en emancipatoire functie gaat hand in hand met onbetwist eindniveau van Associate Degree, Bachelor- en Masteropleidingen.

Profiel beoogd voorzitter HvA Auditcommissie

De voorzitter Auditcommissie is een ervaren (oud) financieel bestuurder van een complexe organisatie. Deze persoon kan financiële plannen, begrotingen en verantwoordingsrapportages op hun merites beoordelen en toetsen aan eerder vastgestelde uitgangspunten, voorschriften en budgetten. De nieuwe voorzitter Auditcommissie draagt kennis van financiering, fiscaliteit en cash management bij en kan als sparringpartner optreden voor het CvB en voor de financiële leiding van de hogeschool. De voorzitter Auditcommissie is in staat een goede werkrelatie op te bouwen met de externe en interne accountant, kan fungeren als hun opdrachtgever en heeft voldoende financieel-technische kennis om de opvolging van hun aanbevelingen te kunnen beoordelen.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
beoogd voorzitter Auditcommissie, profiel Finance
Locatie
Amsterdam