Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

JGZ Zuid-Holland West

De stichting JGZ Zuid-Holland West biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. We zijn een moderne jeugdgezondheidszorg- organisatie met een gezonde bedrijfsvoering.

Profiel JGZ Kwaliteitszorg en Samenwerking

Van het beoogde lid vragen wij (in onderstaande volgorde):

  1. Vanuit een zorginhoudelijke of zorg gerelateerde achtergrond actief mee te denken over (mogelijke innovatieve) ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg in het algemeen en op het gebied van veiligheid en kwaliteit van de zorg in het bijzonder. Dit doet u bij voorkeur vanuit een zorginhoudelijk perspectief.
  2. Ervaring of affiniteit met de inrichting c.q. ontwikkeling van een kwaliteitsorganisatie.
  3. In het kader van IZA* en GALA* kennis of ervaring met ontwikkeling van samenwerkingsverbanden regionaal en/of met ketenpartners.
  4. Ervaring met of ideeën over de vakinhoudelijke ontwikkeling van professionals en bijbehorende arbeidsmarktvraagstukken.

Het beoogde lid maakt onderdeel uit van lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De leden van deze commissie zijn ook het aanspreekpunt voor de leden van de RvC en de Bestuurder met betrekking tot allerhande zaken en ontwikkelingen betreffende kwaliteitszorg en regionale samenwerking.

U neemt ervaring mee uit een bestuurlijke of toezichthoudende rol binnen een zorginstelling die niet conflicteert met uw onafhankelijke positie als toezichthouder. Daarnaast is het van toegevoegde waarde als u beschikt over een relevant netwerk.

*IZA - Integraal Zorg Akkoord
*GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord

 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Kwaliteitszorg en Samenwerking
Locatie
Zoetermeer