Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

KRO-NCRV

KRO-NCRV

KRO-NCRV is al bijna 100 jaar geworteld in het protestants-christelijk en katholiek sociaal denken. De samenleving is sinds die tijd veranderd en er gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar de vraag naar – collectieve – zingeving is nog nooit zo groot geweest. Mensen maken zich zorgen over de (individuele) toekomst, de samenleving en de aarde. Veel Nederlanders willen een positieve bijdrage leveren in het besef dat wij alleen samen de wereld van morgen kunnen vormgeven. KRO-NCRV wil hen met het media-aanbod inspireren om de samenleving liever, eerlijker en groener te maken.

Lid Raad van Toezicht met financieel profiel

Voor de vacature van lid van de Raad van Toezicht met een financieel profiel gelden naast de algemene eisen nog de volgende eigenschappen en vaardigheden:

  1. Is in staat de financieel-economische ontwikkelingen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV op hoofdlijnen te beoordelen en te beoordelen hoe die ontwikkelingen ook in de toekomst zullen zijn;
  2. Is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;
  3. Heeft financieel-economische kennis en vaardigheid op postacademisch niveau (controller, accountant).

Aanvullend wordt gevraagd:

  • De kandidaat heeft relevante financieel-economische (accountant of soortgelijke financiële ervaring) expertise en kan de cijfers duiden vanuit de organisatie, missie, visie en maatschappelijke positie van KRO-NCRV;
  • De kandidaat heeft ervaring als toezichthouder;
  • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en governance;
  • De kandidaat is bekend met en onderschrijft de principes van de Governance Code Integriteit Publieke Omroep 2021 en handelt hiernaar.

De kandidaat zal zitting nemen in de Auditcommissie.

Beide kandidaten moeten in staat zijn om mee te denken over de toekomst van KRO-NCRV, waarbij gezien de ontwikkelingen in het publieke bestel, er inzicht is in en ideeën zijn over de maatschappelijke rol die KRO-NCRV vervult. Beiden dienen de missie en doelstelling van KRO-NCRV te onderschrijven, waarbij de voorzitter een katholieke achtergrond heeft, al dan niet praktiserend. Daarnaast heeft het de voorkeur dat één van beide kandidaten een diverse achtergrond heeft.

De kandidaten zijn in staat om (op hoofdlijnen) zich een oordeel te vormen over complexe zaken en hierover advies te geven aan de Statutaire Directie en/of de Ledenraad en hebben integriteit hoog in het vaandel staan, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Hierbij is het een pre als de gewenste kandidaten kennis hebben van het functioneren van een (complexe) organisatie en bestuurlijke kwaliteiten hebben om zodoende het functioneren van de Statutaire Directie te kunnen beoordelen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
In behandeling
Reageren tot
Profiel
Financieel profiel
Locatie
Hilversum