Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

KRO-NCRV

KRO-NCRV

KRO-NCRV is al bijna 100 jaar geworteld in het protestants-christelijk en katholiek sociaal denken. De samenleving is sinds die tijd veranderd en er gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar de vraag naar – collectieve – zingeving is nog nooit zo groot geweest. Mensen maken zich zorgen over de (individuele) toekomst, de samenleving en de aarde. Veel Nederlanders willen een positieve bijdrage leveren in het besef dat wij alleen samen de wereld van morgen kunnen vormgeven. KRO-NCRV wil hen met het media-aanbod inspireren om de samenleving liever, eerlijker en groener te maken.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht gelden naast de voorgaande algemene eisen nog de volgende eigenschappen en vaardigheden:

 1. Beschikt over strategisch denkvermogen;
 2. Kan leidinggeven aan de Raad van Toezicht;
 3. Kan voldoende distantie tot de Statutaire Directie houden en de bestuurlijke taken bij de Statutaire Directie laten;
 4. Kan leiding geven aan de vergaderingen van de Verenigingsraad;
 5. Heeft overwicht en visie;
 6. Kan het toezichtbeleid vormgeven;
 7. Is in staat de Raad van Toezicht als eenheid te laten functioneren;
 8. Is in staat om goede samenwerking binnen de Raad van Toezicht en de Federatieraad alsook tussen de organen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV (Statutaire Directie, Raad van Toezicht en Federatieraad) te bevorderen;
 9. Kan goed met de media omgaan;
 10. Kan de organisatie in voorkomende gevallen naar buiten vertegenwoordigen.

Aanvullend wordt gevraagd:

 • De kandidaat heeft relevante, meerjarige ervaring als toezichthouder en is hierbij actief geweest als voorzitter;
 • De kandidaat heeft een relevant actueel netwerk in politiek Den Haag;
 • De kandidaat speelt een relevante rol in het maatschappelijk veld en heeft heldere ideeën over hoe de maatschappelijke verankering van KRO-NCRV verder vorm kan krijgen;
 • De kandidaat is in staat om KRO-NCRV te vertegenwoordigen in (externe) relevante netwerken en bijeenkomsten;
 • De kandidaat is bekend met en onderschrijft de principes van de Governance Code Integriteit Publieke Omroep 2021 en handelt hiernaar;
 • De kandidaat heeft een katholieke achtergrond, al dan niet praktiserend;
 • De kandidaat is in staat om een verbindende factor te zijn binnen de Raad en om een goede samenwerking met de Statutaire Directie en Ledenraad te bevorderen.

De kandidaat zal zitting nemen in de Remuneratiecommissie en wordt door de Ledenraad benoemd in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.

Beide kandidaten moeten in staat zijn om mee te denken over de toekomst van KRO-NCRV, waarbij gezien de ontwikkelingen in het publieke bestel, er inzicht is in en ideeën zijn over de maatschappelijke rol die KRO-NCRV vervult. Beiden dienen de missie en doelstelling van KRO-NCRV te onderschrijven, waarbij de voorzitter een katholieke achtergrond heeft, al dan niet praktiserend. Daarnaast heeft het de voorkeur dat één van beide kandidaten een diverse achtergrond heeft.

De kandidaten zijn in staat om (op hoofdlijnen) zich een oordeel te vormen over complexe zaken en hierover advies te geven aan de Statutaire Directie en/of de Ledenraad en hebben integriteit hoog in het vaandel staan, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Hierbij is het een pre als de gewenste kandidaten kennis hebben van het functioneren van een (complexe) organisatie en bestuurlijke kwaliteiten hebben om zodoende het functioneren van de Statutaire Directie te kunnen beoordelen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Hilversum