Lid Bestuur

Lid Bestuur

Nationaal Groenfonds

Bestuurder / Bedrijfsleven / Duurzaamheid

Nationaal Groenfonds vindt dat natuur, landschap en water een grote intrinsieke waarde hebben en in hoge mate de leefbaarheid van ons land bepalen. Het behoud en ontwikkeling ervan, en in het bijzonder van de biodiversiteit, is van levensbelang voor ons én voor de toekomstige generaties; zowel in het landelijk gebied als in de stad. Een vitale groene leefomgeving anno nu kan echter niet zonder een goede verbinding van ecologie en economie en een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, energietransitie, verduurzaming en een circulaire economie.

Voor het gezochte lid van het Bestuur geldt, in aanvulling op hetgeen is aangegeven als de vereisten waaraan alle bestuursleden dienen te voldoen, het volgende profiel:

  • Zakelijk profiel; vervult een hoofdfunctie in het bedrijfsleven, bij voorkeur bestuurder van een onderneming in een voor het Groenfonds relevante markt zoals duurzame energie;
  • Ruime ervaring met verduurzaming, bijvoorbeeld in duurzame energie of circulaire projecten;
  • Bij voorkeur leeftijd tot 50 jaar;
  • Ervaring met toezichthoudende rol;
  • Beschikt over een voor het Groenfonds relevant netwerk en
  • Vrouwelijke kandidaten genieten een sterke voorkeur.
Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Bestuurder
Bedrijfsleven
Duurzaamheid
Locatie
Amersfoort