Lid Bestuur

Lid Bestuur

Stichting Noodopvang Haaglanden

Stichting Noodopvang Haaglanden (SNH) in Den Haag heeft als kernactiviteit de tijdelijke huisvesting van (deel)gezinnen met minderjarige kinderen, die door omstandigheden dakloos zijn geworden. SNH voert deze activiteit uit in nauwe samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Den Haag (Dienst SZW en Dienst OCW).

Profiel Lid Bestuur - Portefeuille Vastgoed

Kandidaten hebben kennis en ervaring in de exploitatie van onroerend goed. Zij zijn bekend met het initiëren en beoordelen van meerjarige onderhoudsplannen, subsidietrajecten voor en duurzaamheid van gebouwen.

  • Onderhoud van de bestaande panden (waarvan de meeste in eigendom van SNH en waarvan twee panden Rijksmomenten zijn) en het opstellen van een meer-jaren-onderhoudsplan.
  • Bewaking van de onderhoudswerkzaamheden, inkoop- en aanbestedingsprocessen, samenstelling van bestek.
  • Vakkundigheid op het gebied van aan- of verkoop van panden en commercieel beheer van panden.
  • Aanvraag van subsidies bij de overheid.
  • Bewaken van de veiligheid en duurzaamheid van de bestaande panden.
  • Ontwikkelen van visie, strategie en beleid op de eigen portefeuille en met het voltallige Bestuur om vervolgens sturing te geven aan de eigen portefeuille en de implementatie ervan te bewaken.
  • Aanspreekpunt voor Hoofd Bedrijfsbureau en Hoofd Facilitaire Dienst voor deze portefeuille.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Vastgoed
Locatie
Den Haag