Lid Bestuur

Lid Bestuur

Stichting Noodopvang Haaglanden

Stichting Noodopvang Haaglanden (SNH) in Den Haag heeft als kernactiviteit de tijdelijke huisvesting van (deel)gezinnen met minderjarige kinderen, die door omstandigheden dakloos zijn geworden. SNH voert deze activiteit uit in nauwe samenwerking met en in opdracht van de Gemeente Den Haag (Dienst SZW en Dienst OCW).

Profiel Lid Bestuur - Penningmeester & Portefeuille Financiën & ICT

Kandidaten hebben ervaring in financiële posities en hebben een achtergrond als register controller, register accountant, financieel manager of vergelijkbaar.

Kandidaten zijn bekend of kunnen zich snel bekend maken met de financiële stromen bij de exploitatie van onroerend goed. Ervaring met ICT is een pre.

  • Monitoren van de administratieve organisatie & interne controle, inclusief de processen rond managementinformatie, het investeringsbeleid en tarifering.
  • Verantwoordelijk voor de processen rond de jaarrekening.
  • Bewaking van fiscaliteit, btw, etc.
  • Bewaken vermogensbeheer.
  • Oog voor ICT hard- en software ten behoeve van de Bedrijfsbureau, digitale facturering en vergaderen.
  • Ontwikkelen van visie, strategie en beleid op de eigen portefeuille en met het voltallige Bestuur om vervolgens sturing te geven aan de eigen portefeuille en de implementatie ervan te bewaken.
  • Aanspreekpunt voor Hoofd Bedrijfsbureau voor deze portefeuille.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Financiën/ICT
Locatie
Den Haag